Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 februari 2010

Vooruit met de geit

Twee jonge Mozambikanen zijn gearresteerd voor de 'omgang' met een geit, maar ze riskeren meer dan enkel een boete. De eigenaar wil nu dat ze een traditioneel huwelijk aangaan met het dier.

De twee mannen werden op heterdaad betrapt door de politie in de buurt van het dorp Mbucuta. "Een van de jongeren was naakt en hield het hoofd van de geit vast, terwijl de andere seks had met het dier", aldus een getuige op de radio. http://www.vandaag.be/bizar/28468_man-moet-trouwen-met-geit.html?c=3

Ze kunnen asiel vragen in België wegens het vluchten voor een verplicht huwelijk, dan nog wel met een geit.
Enkele linkse pro deo advocatenkantoren hebben zich al kandidaat gesteld om hun dossier te bepleiten. De PS en de CDH willen dat ze vanaf hun aankomst hier 'jongeren' worden genoemd, en dat er de nodige levenslange opvang, desnoods hotel, in Vlaanderen wordt gezocht. Moet wel want er is hier nergens een vacature voor hoeders van hitsige geiten. Multiculturele verrijking kan toch niet ver genoeg gaan niet?
Wij zullen ons maar aanpassen en afdokken. Ook de miljoenen Gelobarieten van de planeet Gelobari willen graag naar de aarde afdalen, want bij hun is er honger, dorst en gebrek aan vrijgeden die ze wel op aarde hopen te vinden. Ze beloven de gevolgen van de vergrijzing en het gebrek aan bevolkingsgroei te komen opvangen. Bovendien houden ze ook van geiten en alleenstaande vrouwen die erom vragen
Binnenkort, of nu al, kunnen ze ook op consultancy bij Bert Anciaux las ik ergens op vandaag.be.

Geen opmerkingen: