Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 februari 2010

Een blokbuster verliest met forfaitcijfers het debat, en vlucht in censuur.

Op You Tube werd een VRT nieuwsfimpje geplaatst waarin te zien en horen is dat Filip De Winter in het Vlaams Parlement protesteert tegen de moslima met hoofddoek, en tegen het niet daartegen ingrijpen door Jan Peumans.
Het filmpje werd uploaded door kaja41 onder de titel : "Filip Dewinter: racist en Islamofoob"
http://www.youtube.com/watch?v=q1_zHqkQRw0

De titel en de wijze waarop het door de VRT werd aangebracht bij de kijker via Lieven Verstraete ontlokte heel wat reacties, die even later door de uploader kaja41 werden gewist als ze hem niet zinden, als hij de het debat aan het verliezen was , en als er te veel ingestemd werd met het standpunt van Filip De Winter.
Een van de reacties ontwikkelde zich tot een debatje, maar toen werd alles plots gewist. 
Zo kennen we ze. Als ze verliezen sluiten ze uit en wissen ze de aznde zijn mening.
Het cordon sanitaire zou zich ook op you tube voortzetten indien ze dat konden.

Gelukkig kon ik tijdig de "dialoog" die zich ontspon kopiëren. De match werd met forfaircijfers ( is dat niet 7-0?) door de linkse blokbuster verloren. ( anders had hij dit ook niet gewist) 
Een bezoekje aan zijn YouTube account/stek http://www.youtube.com/user/kaya41 leerde ons wat zijn linkse hobby is.
Ziehier de dialoog waar ik naar verwijs:
"
Strikte scheiding tussen kerk en staat. Hoofddoeken zijn een religieus en politiek symbool en horen niet thuis in scholen parlementen, gemeentehuizen, turnzalen enzovoort. De moslima in kwestie zat daar bewust om te provoceren, te peilen hoever ze in dhimmieland kan gaan. De vrouw kan zich niet verdedigen omdat de basis god waarop die zou steunen niet bestaat maar een hersenspinsel is. Het is een onderdeel van onderdrukking,
onderwerping van vrouwen waartegen De Winter parlementair moet ageren

kaja41

"dit heeft niks , maar dan ook helemaal niks te maken met de scheiding tussen kerk en staat. Wie zoiets beweert heeft er dus niks van begrepen (of zoekt een excuus voor Dewinter zijn demagogische prietpraat). En de Nederlandse moslima in kwestie was op uitnodiging in de publiekstribune aanwezig. Ook ferm hypocriet dat VB'ers zich plots gaan bezighouden met vrouwenrechten, temeer omdat VB zowat de vrouwonvriendelijkste partij van België (en omstreken) is."

Dat is nu eens niet waar en wellicht de grootst verspreide leugen dat het Vlaams Belang vrouwonvriendelijk zou zijn. Het tegendeel is waar zelfs. Natuurlijk heeft het betoog van De Winter alles te maken met scheding tussen ketk en staat, en juist in het parlement moet dat rigoureus en in de eerste plaats geëerbiedigd worden. Het is pathetisch zoals jullie anderen steeds toeroepen dat ze er niets van begrepen hebben.

Ondertussen niet gehinderd door jullie linkse bril en selectieve oordoppen zelf uitsluiten, discrimineren, en liefst van elk forum verbannen zien diegenen die een andere dan jullie zelfvernietigend spoor en opinie volgen.

Zelfs de links geörienteerde staatsscholen hebben in Antwerpen de hoofddoeken verboden omdat het een element van onderdrukking was en blijft, en kindvrouwen alleen maar denken dat ze een vrije keuze hebben binnen hun moslimgemeenschap.
U lijkt te weten door wie de moslima MET hoofddoek werd uitgenodigd in de tribune. Ik hoef maar een keer te raden door wie, maar zet u hun naam, strekking en ware motieven in uw volgende scheldreactie.

kaja41
"Dewinter in 2009 op TV (en hier op Youtube) "de plaats van de vrouw bij het VB is achter de man, zij moet de man steunen". Hoeveel vrouwen zitten bij VB op belangrijke posities? Juist, nul. Kijk wat met Morel is gebeurd, de enige vrouw die binnen VB wat macht kreeg. Dat zijn feiten, m'n beste. je kan hier wel wat demagogische praat verkopen maar uiteindelijk telt slechts één ding: FEITEN "

Feiten zijn ook dat jullie met de bedreigende taal er wel voor zorgen dat vrouwen er niet toe geneigd zijn om in de VB politiek te stappen. Wat dacht je als de meeste kopstukken al doodsbedreigingen krijgen van linkse anarchistische oproerkraaiers die met een arafatsjaal voor het gezicht en een che Guevara T-shirt overal waar geen "zonder haat straatbordjes" hangen, keet gaan schoppen en paletten in brand steken. En als jullie geen gelijk krijgen roepen jullie het magische woord racist.

That's how the story always goes.
Never answer questions, manipulate information and reality, use false arguements, and when you're unmasked and it gets hot, you chicken out.

Ga nog maar een jointje roken, en je laatste hersencellen verdoen in plaats van iedereen de linkse les te spellen. Heb jij dan geen baan? Of is het juist je baan in opdracht van van het spionnencentrum cgkr, of dergelijke de Vlamingen op fora te komen terorriseren. zeker steeds betaald door mijn en rechts belastinggeld.
 
kaja41 
"waarmee je duidelijk nog eens onderstreept dat je het begrip 'scheiding tussen kerk en staat' voor geen mallemoer hebt begrepen. De moslima in kwestie is geen ambtenaar of in dienst van de staat.
i rest my case (en deze discussie is ten einde, dit leidt nergens toe en in een potje forumzeiken heb ik geen zin. ) "

Dat is hoe u graag de wetten en de geest van de wet zou geinterpreteerd zien en opgedrongen, en dat is wishful thinking.
Ook in rechtbanken, op scholen EN in het parlement hoort men zijn hoofddeksels en symbolen af te nemen en de religie thuis te laten. Wat als er straks iemand in de tribune komt zitten met de beruchte T-shirt met de mohammed-bom cartoon, een symbool geworden voor atheïsten en de voorvechters van vrije mening, waar u blijkbaar niet zo erg aan bent gehecht.? Tenzij u al geen moslim bent, u bent op weg om er een te worden en alle dagen als een slaaf richting mekka te knielen. Hopelijk bent u geen vrouw, want dan beklaag ik u helemaal, en komt ons protest voor u al te laat.

PS. Kunt u raden wie dit schreef en dus ook tijdig had gekopieerd?
Uw dienaar!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat een onzin allemaal ! Met een fan van de godsdienst van de vrede discuteren over de positie van de vrouw... De ondervoorzitter van VB is Marijke Dillen, voorzitser van de VB Jongeren is federaal volksvertegenwoordiger Barbara Pas, in het Partijbestuur zetelen 4vrouwen op de 13 plaatsen. In erschillende afdelingen zijn er vrouwelijke voorzitters. Wie kent het VB beter, zij die er in zitten en er mee bezig zijn of roepers die in hun broek doen als ze een Vlaamse leeuwenvlag zien ?

A. Griffon zei

Precies, dat had er ook best bij mogen staan om hem mee om de oren te slaan.
Maar ook dat zou de blokbuster wel gewist hebben. Zij zijn immers de grote gebruikers van sencuur, de vernietigers van de democratie, de voetmat waarover de moslims lopen, de grootste bedreiging voor mijn dochters en de jouwe misschien.
Tijd dat wij in opstand komen, zoals Pat Condell zegt in zijn videoboodschap, en die kerels een halt toeroepen.