Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 februari 2010

Ja hoor het was Abdullah A. uit Oman, weer een moslim.(toeval?)

Abdullah A. uit Oman is de dader die de turnleraar uit Ronse blijven gehandicapt maakte omdat zijn dochter in een korte broek moest turnen. Dus weer een allochtoon die eens goed eens lesje moet krijgen: terug naar de woestijn. zie mijn artikel http://agriffon.blogspot.com/2010/02/wie-betaalt-de-prijs.html
de leraar Patrick Vanden Broucke, die al twintig jaar lesgeeft op dezelfde school, heeft zich nooit gesteund gevoeld door het Sint-Antoniuscollege. 'Wel door de collega's, maar jammer genoeg niet door de directie. Ze hebben de feiten altijd geminimaliseerd. Hoewel die man niet meer op het schoolterrein mocht komen, deed men niks toen hij om de haverklap op school opdook tijdens de lessen.'
De schooldirectie is medeschulig, en had ook moeten vervolgd en veroordeeld worden! Misschien moet de leraar er werk van maken. Is er geen pro deo advocaat die wil helpen?
Het volledige relaas leest u op Angeltjes;

Geen opmerkingen: