Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 februari 2010

StraksOp Angltjes verscheen een artikeltje over de Waanzin die regeert in Groot Brittanië met betrekking tot godsdienst. De Waanzin wordt belichaamd door justitie en ze verspreid zich over het hele land , zelfs tot in Schotland waar straks zelfs de stoere mannen niet meer in hun korte rokje, hun kilt, zullen mogen rondlopen om geen aanstoot te geven.
Hier het artikeltje van Regus Patoff,( het pseudoniem van een echte Vlaming) .Erna volgt nog wat commentaar van mezelf
"Hindoes zijn in het algemeen sympathieke, onopvallende mensen die anderen niet lastig vallen met hun religieuze geboden en verboden.
Tot recentelijk in Engeland een oudere Hindoe er op stond om na zijn dood, naar aloud gebruik, gecremeerd te worden op een brandstapel. Dat verzoek werd door de rechtbank afgewimpeld op grond dat in Engeland geen menselijke resten in de open lucht verbrand mogen worden.
De Hindoe in kwestie ging in hoger beroep en won zijn zaak omdat hij beloofde dat er rond zijn brandstapel een muurtje gebouwd zou worden zodat het lugubere spektakel niet zichtbaar zou zijn voor de buitenwereld.
Ik vind dat mensen die een andere godsdienst belijden dan die van de autochtonen zich beleefd en welopgevoed moeten gedragen en hun religieuze gebruiken niet moeten opdringen aan die autochtonen. Probeer maar eens een hoopje dode bladeren te verbranden in je tuin : voor je het weet komen politie en brandweer met huilende sirenes afgestormd en krijg je een kanjer van een PV aan je broek.
Dieren onverdoofd slachten en lijken in de buitenlucht verbranden, dat mag natuurlijk, omdat dit de uitdrukking is van een diepe religieuze beleving. Kan het nog krankzinniger?
Regus Patoff "


Straks drijven er nog halfverbrande menselijke resten in de Thames zoals in de Ganges, en verplichten ze de Britten ook nog om er elk jaar een religieus bad in te nemen, er hun mond mee te spoelen, en het zelfs te drinken.
Bij ons aan de Schelde zal het net zo vergaan als we dit niet stoppen.In welke achterlijke waanzin zijn we aanbeland?

Wie wordt advocaat en rechter om zoiets toe te staan, en hoe wordt men het?
Enkel mensen met een veel te hoog EQ en een IQ onder 60, met te veel empathie, een te groot sociaal gevoel, een ingebakken of aangeleerde naïviteit, kromme dingen kunnen recht lullen met gevoel voor onnodige complexiteit waar het gezond verstand niet bijkan komen in aanmerking. Daarna de juiste partijkaart aanschaffen, en al vroeg tijdens de studententijd beginnen lobbyen, nooit verantwoordelijkheid nemen, anderen de schuld geven, geen haast hebben, confraters mekaar nooit de schuld geven, nooit vertellen wat het gaat kosten, hoe lang het gaat duren en of het kan slagen dan wel mislukken. Dan pas wordt men advocaat en rechter.
En kijk wanneer ze bij mekaar zitten, ze verstaan mekaar goed, en wij hen niet meer . En stel vast dat het overgrote deel van onze ministers en parlementsleden zelf jurist zijn.
Haast nooit en nergens ingenieurs, fysici, dokters, tandartsen technici of informatici.
Exacte wetenschappers kunnen niet tegen juristen, politieke en kromme redeneringen bij wie 1+1 ook 3 of twaalf kan worden, en vijf minuten politieke moed jaren .
Af en toe eens een naïeve ex-bedrijfsleider die hoopt iets te kunnen veranderen, of het doet voor het imago of omdat het lucratiever is dan zijn onderneming.
Exacte wetenschappers ontvluchten de politiek, zoals moedige politieagenten en soldaten al het leger en de commissariaten ontvluchten, en dan geleidelijk vervangen worden door mensen met een hoog EQ of een grote onverschilligheid en een gebrek aan ballen, om voedselpaketten uit te delen aan mensen die tegen hun schenen schoppen, en om enkel nog te trainen om snel te kunnen gaan lopen.
Bij mij zijn 1+1 altijd 2 zijn, en 5 minuten moed altijd 300 seconden.
De nieuwe leraren en onderwijsmethoden leiden steeds meer mensen op in menswetenschappen, economie en sociale beroepen. Technici , ingenieurs, wiskundigen, chemici, en exacte wetenschappers van alle soorten vindt men straks ook alleen nog in China.
Daar gaat onze kenniseconomie, onze innovatie, onze research, ... de industrie en ondernemers achterna.
Stel maar zelf vast, draai elk apparaat in jullie huis eens om, van GSM, computer, TV tot zonnepanelen en je zult daar zeer waarschijnlijk lezen: Made in China, Maleisie, Vietnam Indië....De tijd van Baekeland, Solvay, zelfs die van Janssen is voorbij.
We moeten dus zonder dralen veel veranderen en maken dat Vlaanderen onafhankelijk is als eerste stap naar beterschap en dwingende verandering.

Geen opmerkingen: