Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 februari 2010

Wie betaalt de prijs?

Een man (?) die de turnleraar van zijn dochter te lijf was gegaan, heeft daar 2 jaar voorwaardelijk voor gekregen.
De man stapte op de sportleraar van het Sint-Antoniuscollege in Ronse af omdat zijn dochter verplicht werd in korte broek te turnen. De man rukte de schouder van de leraar uit de kom. Het slachtoffer hield daar een blijvende arbeidsonbekwaamheid aan over. Hij kon ook 9 maanden zijn job niet uitoefenen.
Naast de voorwaardelijke celstraf kreeg de vader ook een boete van 2.200 euro opgelegd. Hij dient tevens een morele schadevergoeding van 6.000 euro te betalen aan de sportleraar.
bron: vandaag.be
Inderdaad op 't eerste zicht een voorbeeldige straf, maar er rijzen de vragen:
Worden de straffen uitgevoerd en moet hij betalen? Of ontvangt het slachtoffer zijn schadegeld van het slachtofferfonds omdat de kei niet te stropen is?
En ook:
Wie betaalt de advocaat van de dader, of is het een pro deo advocaat?
In dat geval betalen wij, belastingbetalers de kosten.
en laatste vragen
Turnt het meisje vanaf nu mee in korte broek, of mag het nu in burka om incidenten te vermijden?
Werd er iemand verzocht het land onmiddellijk te verlaten??

Dat zijn vragen die ik als journalist zou stellen, maar niemand wilt zulke vragenstellers als journalist aanwerven. Is dat geen discriminatie en schending van mijn gelijke kansen???
Meer vragen dan antwoorden....en het wordt mer de dag erger.

3 opmerkingen:

lieve zei

Heeft die moslimvader bij de inschrijving van zijn dochter geen handtekening moeten zetten voor akkoord met het SCHOOLREGELMENT?!?!...
Als hij géén kort rokje wilde voor zijn dochter bij de gymlessen, kon hij nog altijd een andere 'verdraagzame' school zoeken waar moslimmeisjes naar believen mogen dragen wat ze willen, ongeacht het gevaar om met de hele textielwinkel verstrikt te raken in gymtoestellen of in andere verwikkelingen...
Moslims stellen hun eisen, en schooldirecties doen hun best om te knielen en te buigen en te kruipen voor de moslim!...

lieve zei

SCHOOLREGLEMENT!

A. Griffon zei

Je had het niet hoeven te corrigeren, want ik weet dat het een lapsus is. Ik schrijf zelf ook fouten die ik pas later zelf ontdek. Ik lees er soms overheen, en dan krijg ik rare zinsconstructies of zelf DT fouten waarvoor ik mij 2 punten aftrek.
Veel heeft te maken met het feit dat ik veel schrijf maar eigenlijk een slecht typer ben met te dikke vingers.
Maar zolang we nog weten dat we fouten schrijven is er nog niets mis met ons.
En ja, ik erger mij daar ook aan, ook aan. Jouw oplossing is wel heel erg voor het meisje. Daar opgevoed ontgroeit ze nooit meer het juk en de controle van de macho mannen en het achterlijke geloof. Nee helemaal geen moslimscholen hier, zelf helemaal geen religieus geïnspireerde scholen. Enkel scholen die de wetenschappelijke waarheid zonder fabels en kwaadaardige sprookjes leren. Sprookjes moeten de ouders en grootouders vertellen maar ook ontkrachten en de onderliggende moraal ervan duiden. Zeker niet ze als waarheid opdringen.