Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 februari 2010

Multiculturele overlast en gevaar.

"Bijstand bij trouwstoeten met joyriders"
do 04/02/2010 - 12:53 De gemeente Wemmel vraagt de federale politie om bijstand bij trouwstoeten met joyriders. Meestal gaat het om allochtone bruidsparen die vanuit Brussel naar Wemmel komen om foto's te laten nemen voor het gemeentehuis. In hun zog rijden vaak ook joyriders mee.
Wemmel vraagt de federale politie om een seintje te geven als er trouwstoeten op komst zijn. "Want in sommige gevallen brengen die de zwakke weggebruikers in gevaar", zegt de burgemeester van Wemmel Chris Andries.
Het onverdachte nieuws komt van de 0000, dus dat ervan wordt gewag gemaakt zal wel komen omdat het weer de spuigaten uitloopt.
En de autocaravanen tijdens of na wedstrijdens of religieuze feesten, gaan die ook verder alle lawaai- en verkeersregels en de rust aan hun laars mogen lappen?
Een tip aan het bruidspaar en hun gevolg : In de woestijn van hun prachtlanden is daarvoor veel plaats.

Enig idee wat er zou gebeuren als de joyriders van het Vlaams Belang waren?

Geen opmerkingen: