Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

09 februari 2010

Zijn wij een Tjevenvolk geworden? Dan is het hier Tjeevtjenië !

Wanneer de socialisten in de grootste stad van Vlaanderen capituleren temidden van een proces dat ze zelf in gang hebben gezet, en de laatste statistieken dramatische cijfers op het gebied van demografie en onstopbare misbruiken van ons sociaal zekerheidstelsel ook bij hun grote onrust, ja zelfs paniek wekken, dan moet het erg zijn, zeer erg. Dan bewijst dit nogmaals dat hun links, groenlinks , communistisch model weeral heeft gefaald, en zo leeg is als hun spaarpot die zij zilverfonds noemen.

Wanneer het gerecht en politie keer op keer te kennen geven en bewijzen dat ze hun strijd tegen illegale immigratie niet kunnen of mogen voeren, de daaraan verbonden criminaliteit niet kunnen of mogen bestrijden, dan is dit een maffialand, niet in wording, maar geworden.

Wanneer scholen met een linkse directie of een begripvolle katholieke caritasinstelling de alarmbel luiden, omdat het geweld tegen leerkrachten en leerlingen dramatisch is toegenomen, en de politie en het gerecht niet meer in staat zijn de leerlingen en leerkrachten te beschermen, de scholen zelfs moeten verhuizen, dan zijn hiermee de belangrijke pijlers van onze maatschappij, onze identiteit en de toekomst van onze kinderen in groot gevaar.

Wanneer de grootste believers in de multicul, zoals de groen linkse Van der Taelen (en hier), veel zogezegde journalisten, zogezegde opiniemakers als Oscar van den Bogaard, en cultuurgoeroes één na één mea culpa beginnen slaan, in de koude douche en ontwenningfase zitten dan wel de grove fouten en misdaad tegen onsvolk aan het herkennen en erkennen zijn, en zich zelfs tegen de immigratie en multicul keren, dan is er heel wat aan de hand, dan is het misschien zelfs al te laat, beslist als wij nu nog verder laten begaan. (Het is onmogelijk om alle betreffende artikels en interviews te plaatsen of te linken, want daarvoor is het aantal woorden zelfs van dit ietwat lijvige artikel onvoldoende.)

Wanneer de allochtone, weliswaar ogenschijnlijk goed geïntegreerde, CD&V politica Nahima Lanjri ook al pleit om de wetten, regels en controle op de wettelijke samenwoonst niet af te schaffen, zelfs vraagt de wet te verstrengen en gerechtelijke controles zeker te laten plaatsvinden bij samenwonenden en alzo de latere schijnhuwelijke en de illegale immigratie te bestrijden. Dan is het dat zij ook de nefaste invloed merkt en zelfs ondervindt van de immigratie.
Dit kan betekenen dat zij als allochtone excuustruus door de CD&V in het veld is gestuurd om in een schijnvertoning met de hun gekende politieke moed aan te kondige dat er wat moet gebeuren. Het zal wel bij aankondigen en liegen blijven, want met dikke wollige handschoenen kan nooit gewerkt worden. Dit is het bewijs dat er geen god bestaat. Bestond die dan zouden de mensen die zeggen dat ze er in geloven ons toch nooit zo staan voorliegen uit angst voor het laatste oordeel en de hel (want het vagevuur hebben ze afgeschaft)
Misschien heeft Mevrouw Lanjri ook persoonlijke motieven als daar kunnen zijn: de bedreiging die al die analfabete, achterlijke en religieuze gekken, of gewoon criminelen vormen voor haar eigen goede leven en vrijheden die ze hier heeft ontdekt en verworven. Of ze ziet de bedreiging voor haar cultureel-etnische achterban die relatief gezien door meer immigratie ook in een zekere verdrukking geraken en nu moeten aanschuiven in de lange rij, tussen veel meer andere nationaliteiten, om van de welvaart, subsidies, het kwistig gestrooide geld en de diverse diensten in dit land gebruik te maken.

De houding van Patrick Janssens, Monica De Conink en andere kleine en 'grote' socialisten in de grote Vlaamse steden waaronder Brussel is misdadig geweest en is dit nog steeds. Zij kozen een ander volk te importeren om daarmee het misnoegde Vlaamse volk te vervangen en via aangepaste wetten en migrantenstemrecht de verkiezingen te winnen. Geen enkele dictatuur, waar ook ter wereld, handelde bij mijn weten ooit zo pervers, perfide en doortrapt om aan de macht te blijven en de verkiezingen te vervalsen. En dan durven deze lui nog waarnemers sturen naar Congo, Zimbabwe of Oekraine???
Patrick is nu door eigen toedoen burgemeeste van de stad van Allah, en strak leven wij allemaal in het land van Allalh wanneer we ons niet verzetten!

"Ik weet hoe het collaborateurs, verkiezingsvervalsers, dictators en farizeeërs vergaat. Het staat in alle geschiedenisboeken en sprookjesboeken te lezen. Sommigen zullen er misschien vanaf komen met een kaal geschoren hoofd, anderen zullen het zonder hoofd moeten stellen.En wie de hoofden scheert of scheidt, dat kan eigenlijk door zowel het oude als het nieuwe volk staan te gebeuren."
Voor gelovers in profetie of de sociale en juridische wetenschappers: schrijf deze maar in jullie boekjes.

Vanavond 9/2 in Koppen XL een reportage over huwelijken. Daar strijken veel mensen uit landen als Bangladesh, Pakistan Indië en de Maghreb enz met een touristenvisum neer, om te trouwen met een vrouw uit de EU die snel 1500€ wilt verdienen. Zo vinden ze er veel op Cyprus, een EU-land,en dat met hulp van zeer bereidwillige advocaten die zoals hier leven van immigranten.Een huwelijk wordt daar zonder vervelende vragen in 5 minuten. Het snelle schijnhuwelijkssysteem zal nooit door de Cyprioten worden afgeschaft want het is een belangrijke bron van inkomsten geworden. Alleen als wij betalen om dit economisch verlies te compenseren, dan zullen ze dit kunnen herzien.....?

Zelfs als men in Europa en in dit onland 100 deuren sluit, dan blijven er nog duizenden open staan.
Het huis is niet meer te verwarmen, en dat kan alleen maar veranderen als er iemand is die ze kordaat stante pede sluit en laat sluiten. Ik weet wie dat niet alleen beloven maar ook zullen doen.

Jullie stemden en stemmen, uit zelfbehoud en ter verdediging van eigen cultuur, uit respect voor het vergoten bloed en zweet van jullie voorouders toch op het Vlaams Belang? Of zeggen jullie hen straks tijdens het gebedje dat het allemaal verspilling en tevegeefs was?

Ik hoop dat de tjeven van ons volk nog geen een tjevenvolk hebben gemaakt. Dat dit Vlaanderen niet smalend de geschiedenisboeken ingaat als Tjeeftjenië. Dat dra de rug wordt gerecht, het hoofd geheven, en met dwingende vranke tong wordt geroepen: " Het is genoeg!"

Geen opmerkingen: