Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

19 februari 2010

Geen Fait Divers

Er staat een taalfout in het Dagboek van Marie Rose Morel!

Alle dagen lees ik in alle kranten kemels met drie bulten. Helemaal onder de bulten zelfs. Eigenlijk is dit pas een fait divers dat nieuws werd. En ook ik schrijf taalfouten, wie niet?
Maar ik heb al gemerkt dat sommigen bij gebrek aan eigen inhoud, het gebrek aan argumenten, en wanneer ze het in een debat, zij het schriftelijk of mondeling, maniakaal op de taal gaan letten en de tegenstrever daarop bitsig beginnen wijzen en hem trachten uit zijn lood te slaan, in de hoop ook om hem belachelijk of boos te maken.
Ik heb dat al weten gebruiken door ex premier Van Herman Van Rompuy die zelfs met een teleprompter niet eens een speech kan houden, laat staan aan een debat kan deelnemen. Het enige wat hijd doet is schrijven van korte kromme versjes die verkochtworden als een bewijs van hoge intelligentie.
Voor zo een dweil hadden ze nu net een dringende vacature bij de EU.nodig belachelijk te maken.
Er zijn maar drie mogelijkheden:

Ofwel is het om Marie Rose's boek belachelijk te maken, de tweede om reclame te maken, de derde het is opzettelijke sabotage van De Standaard.
Maar wat ik mij afvraag is waarom Marie Rose Morel het niet heeft laten uitgeven door de Egmont uitgeverij? Mogen die alleen de volgens poco's de verbrande boekjes uitgeven? Niet erg loyaal van haar. Nou ja Koen Dillen doet het ook zal ze denken. Maar De Standaard, uitgerekend DE regimekrant?

Geen opmerkingen: