Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

06 februari 2010

Moeder, zonen en vrienden geven twee leraars klappen

Actualisering !!
Angeltjes, jullie hopelijk bekend, vond in de reacties op het bewuste krantenartikel wel degelijk door wie deze geweldaanslag gebeurde. De reactie werd begrijpelijk, uit zorgzaamheid voor behoud van eigen lijf en leden , anoniem geplaatst:
"MORTSEL KOTSBEU, Mortsel
de school treft totaal geen schuld,en de leraren zijn er super,onze beide kinderen hebben dit incident zien gebeuren,zij zijn zeer aangdaan en vinden dit ook voor hun leraren zeer erg,het waren zigeuners,een groepje die een superleuke dorpsschool volledig om zeep helpt,dank u burgemeester pira om ze nog meer steun te geven aan die ocharme zigeuners die hun kinderen met nen dikke mercedes aan school komen afzetten!"
unquote


Twee leerkrachten van basisschool De Tandem 2 uit Mortsel werden vrijdagmiddag aangevallen en geslagen door een 35-jarige moeder, haar zonen van 15 en 17 jaar en drie kennissen (16, 19 en 23), allen uit Mortsel. Een leraar is een week werkonbekwaam, een collega raakte lichtgewond.
De zes waren verhaal komen halen nadat het dochtertje van de vrouw in de voormiddag door een leraar was terechtgewezen. “Omdat ze een grote mond opzette, werd ze apart gezet om af te koelen”, luidt de versie van de school. “Ze werd hardhandig aangepakt”, stelt de familie.
De verdachten worden alleszins allen voorgeleid voor het parket. Na verder onderzoek wordt beslist of ze zich later voor de jeugd- en/of strafrechter moeten verantwoorden.Het kan toeval zijn dat ook hier niets vermeld staat over de origine van de criminele familie, maar zelfs al zijn het volgens mijn laatste informatie marginale Vlamingen: het kan me niet schelen uit welk land ze komen of welk geloof ze aanhangen, maar elke brave burger wil dat tuig hier gewoon buiten gooien.
Ze verdienen het niet onderwijs te krijgen. Laat ze dus rotten in eigen domheid en armoede. Sommige mensen grijpen en begrijpen de kansen niet die hun alle dagen worden geboden, maken van hun leven en vaak dat van anderen een zootje, en het zijn daarna altijd dezelfden die moeten betalen, scherven ruimen, wonden hechten.

Welke zijn de redenen dat de identiteit wordt verzwegen, welk belang hebben de kranten te verdedigen dat ze informatie bewust achterhouden. Om het even van waar ze zijn waarom schrijven kranten niet steeds over wie het gaat? Dan zijn brave mensen tenminste al gewaarschuwd. Moet men dan voortdurend en alleen denken aan en rekening houden met crapuul?

In dit geval zou het dus volgens de laatste info over een marginale Vlaamse familie gaan, maar wanneer het Vlaams Belangers waren geweest dan hadden de kranten een extra katern gedrukt.
Mortsel, de gemeente waar je met geen auto meer doorkomt, laat staan zou willen winkelen, tenzij je ervoor uren in de file wilt staan en het milieu nog zwaarder wilt belasten met fijn stof en uitlaatgassen. Het laat zich aan alles merken dat hier een groene burgemeester Ingrid Pira aan de macht is: gemeente met totale stilstand, ja achteruitgang, met ook een ontvangstcomité voor zoekers van gratis geld uit heel de wereld. Het groene resultaat staat weer eens in de krant.

1 opmerking:

lieve vandenhoudt zei

Als mensen in groepsverband naar school komen, dan gaat het in 9 op 10 gevallen om allochtonen. Groepsgewijs een school binnenvallen? Typisch uitheems gedrag! De origine hoeft niet vermeld te worden, die ligt er dik op...