Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 februari 2010

U geeft toch genoeg aan goede doelen?

Hieronder vinden jullie een lijstje met Nederlandse bestuurders van goede doelen en hun daarbij passende jaarsalarissen!!! Want die personen moeten er keihard voor werken nietwaar??

Hoe zou het hier gesteld zijn, en kijk een hoeveel het er zijn; en dan is het lijstje niet eens compleet, en moeten we bedenken dat er in twee of drie gewesten verschillende NGO's actief zijn die naar uw gunsten of erfenis dingen. Ik hoop dan ook van harte ;OD dat jullie niet zullen verzaken en dat de bestuurders op jullie broodnodige gulle giften kunnen blijven rekenen!? Stel je voor dat ze moesten inleveren!?

Instelling - Naam - Salaris in €
Unicef Henk Franken 371.459,-
Rode Kruis Cees Breederveld 198.000
Hartstichting Hans Stam 181.119
Nierstichting Paul Beerkens 177.249
Kerk in actie Haaije Feenstra 176.000
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar 175.135
Artsen zonder Grenzen Hans van de Weerd 174.000
Prins Bernard cult. fonds Adriana Esmeijer 160.400
Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff 154.000
Plan Nederland Tjipke Bergsma 136.000
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden 129.498
Cordaid René Grotenhuis 128.514
Greenpeace Liesbeth van Tongeren 126.901
Woord en Daad Jan Lock 125.361
Astma fonds Michael Rutgers 125.000
Zonnebloem Marijke van Eck 122.416
Terres des Hommes Ron van Huizen 117.440
Amnesty Eduard Nazarski 115.955
Oxfam/Novib Farah Karimi 115.769
SOS Kinderdorp Albert Jaap van Santbrink 103.164
Cliniclowns Nederland Hans Geels 94.577
Liliane fonds Kees van den Broek 92.016
War Child Mark Vogt 87.600
Leger des Heils geen jaarverslag
Reumafonds geen jaarverslag

Wie heeft er een Belgisch lijstje, wie kan het uitzoeken???? Of ontbreekt het hier, zoals met veel, aan transparantie?
Wat verdienen Jozef de Witte en elk zijn trawanten van het CGKR om ons te bespionneren
en te terroriseren, om ons belangrijkste grondrecht af te pakken?
Wie helpt aan informatie?
Voor de geinteresseerden verwijs ik naar een aantal artikels die ik hierover eerder schreef op deze blog. Voor het gemak hier de directe links:
De collectebus rammelt, en ik loop voorbij : http://agriffon.blogspot.com/2007/10/de-collectebus-rammelt.html
De collectebus rammelt weer : http://agriffon.blogspot.com/2008/05/de-collectebus-rammelt-weer.html
En tot mijn verbazing, ik word verhoord!? : http://www.blogger.com/posts.g?blogID=7564884581618987276&searchType=ALL&txtKeywords=&label=NGO

2 opmerkingen:

nieuweniernu zei

Rammel, rammel aan de deur...80.000vrouwtjes van de Nierstichting rammelen vrijwillig de 15.000 euro per maand voor directeur Paul Beerkens weer bij elkaar. Kan hij de hypotheek van zijn gouden paleis in Heemstede weer van betalen. Of zijn kantoor in Bussum, op de duurste grond van heel Nederland.

Bijna de helft van de jaarinkomsten van 20 miljoen gaan naar Beerkens'reclamevriendjes.
En die huren weer die stakkers van nierpatienten in, die u met de dood in de ogen in de media wijs proberen te maken dat doneren aan de Nierstichting goed is voor nierpatienten. Zij zijn de melkkoeien van boer Beerkens.

Nou zou dat allemaal niet zo erg zijn als Beerkens nierpatienten van de wachtlijst voor donornieren hielp redden. Maar dat doet hij juist niet. In zijn 10-jarig bestaan bij de Nierstichting heeft hij er al 2000 zien creperen. Want Beerkens werkt alleen voor de "lange termijn".Hij volgt als een goed sporend aanhangwagentje het dodelijke beleid van zijn CDA-baasje Ab Klink.Af en toe klaagt Beerkens wat voor de media, maar verder doet hij niets. Hemelen is voor deze man niet erg, zolang het maar om anderen gaat natuurlijk.Zijn CDA-idool indachtig.

Er is er maar één die wel wat doet voor de wachtlijstpatient: Nierpatientencollectief »Nieuwe Nier NU«, voor en door nierpatienten.Eén doel:wachtlijstpatienten redden.En info geven over transplantatie in het buitenland.Dat redde al wel levens. Wachtlijstpatienten helpen doet u niet met een gift aan de Nierstichting, die komt toch maar in verkeerde zakken. Dat doet u wel door een donorcodicil te nemen.

Met groet van
Job te Pas, namens NNN
http://niertekoop.blogspot.com/

R J Lamers zei

Recentelijk werd er hier ook al om een dergelijke lijst gevraagd. Ik heb de link maar even toegevoegd op dat blog.

Is deze lijst geheel correct en op recentelijke feiten/onderzoek gebaseerd?