Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

12 februari 2010

Alles onder controle??

Je mag niet over de duivel roepen, want dan trap je op zijn staart. Terwijl ik dit schrijf vult zijn tronie het hele scherm van mijn breedbeeld-TV in het programma Phara, en roep ik mijn vrouw toe om weg te zappen naar een documentaire over gangreen en besmettelijke ziekten elders in de mediaruimte. ( gelukkig zijn er tegenwoordig veel zenders en het internet...)Jean Luc Dehaene, de redder van het vaderland en de portemonnee van de hoge adel en de Tjeven. Hij zit daar niet aan de conferencetafel (de tafel van comedians/ conferenciers wel te verstaan) om over BHV te komen praten maar over het eerste optreden als marionet van zijn Tjevenbroeder Van Rompuy op de Europese top. Op voorhand was de 0000 duidelijk gemaakt dat er geen vragen mochten gesteld worden over BHV, want dan kwam hij niet, en die zou hij toch niet beantwoorden. En de 0000 stemde daarmee natuurlijk slaafs uit eigenbelang in. Phara zit daar nu als gewoonlijk met een mond vol tanden met haar sidekick-slabbertje Lieven te doen alsof ze journalisten zijn. De temmer van 'beasts' wil met zijn verschijning, maar zonder commentaar, de bevolking wat komen geruststellen, en meer moet dat niet zijn denken ze zo in het kantoor van Marianne Thyssen en op de Tjevenbanken. Geen gehaast, de indruk geven dat het allemaal dik onder controle is, dat het niet nodig is om ons druk te maken over BHV, dat dat maar een zoveelste fait divers is dat helemaal niet dringend is, het zelfs overbodig en onnodig is, zelfs gevaarlijk, dat een splitsing zou plaatsvinden voor de volgende verkiezingen van 2012, 2016.... of die van2525. Gevaarlijk voor wie...?
Alle dagen luisteren ze in de Tjevenclub naar het mooie liedje van Louis Armstrong " We have all the time in the world" en denken verkeerdelijk dat het voor hun is geschreven. Het YouTube clipje hierbij geplakt zou mooi zijn maar misplaatst, ... zucht. Maar Ray en de platenruiter willen het niet uitlenen en houden het wellicht bij voor een leukere fait divers. Ze hebben gelijk, het is beter iets moois te horen bij mooiere beelden die het niet nodig hebben ons te beliegen.

Geen opmerkingen: