Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 februari 2010

Gevolg van een links syndroom

Ook gelezen dat de linkse krantenjongens hebben ontdekt dat er op Sarah Palin's hand iets stond geschreven dat ze mogelijk aanwendde tijdens haar speech? Het zou ook kunnen dat het iemands e-mail adres of telefoonnummer was natuurlijk, of gewoon : straks een brood gaan halen. zie ook: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=565565
Nee volgens het journaille was het een 'spiekbriefje', en dat mag natuurlijk niet. Dat terwijl ze zelf her en der gaan kopiëren, lenen, en lopen na te kwekken wat hun is voorgezegd.
Ook hier is dit als hoofdnieuws ingelast en behandeld, niet als een fait divers zoals andere dingen in dit onland, die al jaren worden doodgezwegen of naar de rubriek verloren voorwerpen en gebroken benen worden verbannen.

And so what? Obama schrijft geen van zijn eigen speeches en heeft vooraf een hele mediaenscenering en een super- autocue waarvan hij zijn teksten afleest met regie indicaties, en bovendien een oortje.Als men Sarah Palin al heeft horen speechen,dan is dat knap wanneer het enige dat ze daarvoor nodig heeft een stukje van haar handpalm beslaat. De Obamagekte is vooral een links syndroom, en om dat te hebben moet men eerst blind en doof zijn voor de realiteit.Al wil ik hiermee niet zeggen dat ik een kritiekloze Palinfan ben, ik ben niemands volgeling behalve die van mezelf en het gezond verstand.

Geen opmerkingen: