Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 februari 2010

Hij deed een dutjeNog maar een week of wat geleden las ik, werden er door de politie van Antwerpen heel wat boetes uitgedeeld aan mensen die hun voetpad niet sneeuw-/ijsvrij hadden gemaakt.
Toen we vrijdagavond naar de opera liepen, en later ervan terug naar onze auto die op de Frankrijklei stond geparkeerd, moesten we de Quellinstraat oversteken.
Daar moeten elke dag duizenden voetgangers oversteken en auto's remmen, en we stelden vast dat het in de stad van A(llah) makkelijker was om met gebroken armen en benen in de Stuivenbergkliniek te geraken dan in de Opera.
Ik zag daar geen politieagenten die een proces verbaal aan het opmaken waren tegen burgepmeester slaapmans.
De loftbewoner had op veel kritieke plaatsen geen voetpaden en oversteekplaatsen vrijgemaakt, merkten we in het naar huis rijden toe we er beter op letten. Als Patrick voor elke oversteekplaats/voetpad of openbare plaats een boete moet betalen, dan moet hij nog eens gaan bedelen bij de Vlaamse overheid.
Elke burger, ook die van het platteland, wist een week op voorhand dat het weer ging sneeuwen, alleen kabouter lui van Antwerpen,ook slaapmans genoemd, deed toen een dutje.
Hij wordt zo moe van al die Vlaams Belanger en van alle dagen zijn jonge scharrel te moeten bevredigen.
Nee met pensioen sturen de Antwerpenaars hem nog niet weg; als ze dat doen is het zonder pensioen.
Ja, de Sinjoren moeten hun eigen stad terug veroveren, dan kom ik graag vaker langs bij die sympathieke, goedlachse Ambetantenaren.

Geen opmerkingen: