Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 februari 2010

Niets of te weinig doen is ook kindermishandeling

Man (27) opgepakt na mishandeling baby van vier maanden
Als er al een van de twee kinderen was weggehaald bij de ouders, dan wist kinderwelzijn al van de verschrikkelijke situatie voor de kinderen. Dan hadden ze alle kinderen moeten wegnemen. Het resultaat van niet drastisch ingrijpen staat nu in de krant. De ouders zouden beide definitief moeten worden gesteriliseerd, en de kinderen ter adoptie worden aangeboden. Er zijn mensen die er uitstekend, en veel beter dan de ouders, zouden voor willen zorgen.
Dan moeten er geen kindjes uit arme landen worden ontheemd en gedeporteerd. ( ik ken wel geen kandidaten)
Voor alles moet men bewijzen en diploma's leveren, maar om kinderen te krijgen niet. Dat mogen zelfs volkomen imbecielen met ernstige erfelijke ziekten. Dit taboe moet doorbroken worden want op termijn belooft dit anders meer en erger, en zullen er steeds meer instellingen en klinieken nodig zijn om alle individuen op te vangen die de maatschappij ontwrichten, tot het onbetaalbaar is en verdere degeneratie van de mensheid in een onafwendbare neerwaartse spiraal is terecht gekomen. Vanaf dan scheiden terug de wegen van zij die kunnen en kennen en zij die niet kunnen en niet kennen, en verdwijnt de nu geaccepteerde solidariteit.
Het paard trekt de kar zolang er niet te veel passagiers opzitten. Als de lading te groot wordt, en het is een slim paard, dan stopt het met trekken, anders sterft het zelf een marteldood en trekt het niets meer.
Dit wordt van oudshet begrepen door alle mensen met gezondverstand. Die kennis bestaat al sinds het ontstaan van het leven, en maakt deel uit van de evolutie en de Survival of the Fittest, een onwrikbare en meedogenloze natuurwet.

Geen opmerkingen: