Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 februari 2010

Goede reis!

Zopas vernam ik het overlijden van nonkel Bob. (Bob Davidse)
Bij de mooie herinneringen aan mijn kindertijd heeft nonkel Bob een plaatsje. Hij leerde zijn volk en mij zingen en was een Vlaams icoon van zijn tijd.
Het waren eenvoudige liedjes weliswaar, zonder capsones, en echt voor kinderen bedoeld.
Ook vandaag zing ik ze met mijn kleinkinderen.
Hij sprak altijd correct Nederlands en liet nooit zijn politieke overtuiging blijken, maar een echte Vlaming was het zeker.
Goede reis nonkel Bob

Geen opmerkingen: