Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

25 februari 2010

Neem ontslag !

De moordenaar van agent Marc Munten, die op 21 april 2001 in Rotselaar met een kalasjnikov werd doodgeschoten toen hij carjackers achtervolgde, is vrij.
Dit is gewoon een schande. Veroordeeld in 2005 na slechts 8 jaar traliehotel (cit VVV) laat men Mohamed Hammani ( genoemd naar de profeet van het geloof van de vrede) een politiemoordenaar, terrorist en zwaar gangster dat zich bedient van oorlogswapens vrij. Ik kan me voorstellen dat alleen al bij de gedachte van een mogelijke vrijlating Mevr Munten en de nabestaanden een trauma oplopen en niet meer in staat zijn om te reageren, laat staan te protesteren. Het is ongehoord dat zij geïnformeerd werd op een adres van slachtofferhulp, zelfs al werd dat door haar opgegeven.
 De weduwe Jeanine Vanwymelbeke reageerde als volgt:
“Ik ben verbijsterd en gechoqueerd, gedegouteerd zelfs”, reageert de zwaar aangeslagen weduwe. “Elke avond nog, als ik probeer de slaap te vatten, is het laatste beeld op mijn netvlies dat van mijn man in Gasthuisberg. Ik verzeker u, iemand die een kogel van een kalasjnikov (!) door het hoofd kreeg, dat is geen mooi gezicht…” De vrouw is verontwaardigd: “Ik ben gebroken. Met heel mijn lijf heb ik gestreden opdat Hamani zijn straf zou uitzitten. Voor Marc, voor alle agenten die brutaal gedood worden. Justitie steekt ons een mes in de rug.”

Ik reed zelf omstreeks 11 uur deze voormiddag rond de rotonde in Rotselaar richting E314. Daar zag ik de gedenksteen staan op de plaats waar de politieman vermoord werd, en ik kreeg het koud  en warm tegelijk, van woede.
En dan zijn collega's politieagenten die elke dag oog in oog komen te staan met dat soort gangsters.
Ze dienen herhaaldelijk terug hun leven te riskeren om door wereldvreemd justitie dat soort daders teug op te pakken. En wij weten het: dit soort tuig vervalt in meer van waar ze goed in zijn.
De 12 voorwaarden werden die werden opgelegd zullen een lachertje zijn, en niet en door niemand echt controleerbaar. Of  hebben ze hem door iemand van de incompetente staatsveiligheid schaduwen? Nee natuurlijk niet, hoogstens een softe naïeve straathoekwerker, als die al beschikbaar is.
Dit is het gevolg van een onpolitiek in onland door onbenullen. Minister De Clercq en heel justitie neem ontslag!
En tot slot, er bestaat in dit land geen justitie meer geen gerechtigheid. De politie is niettegenstaande alle ingezette middelen die wij als belastingbetaler moeten afdokken niet in staat ons, en evenmin zichzelf te beschermen. Ik heb er dus alle begrip voor dat burgers meer en meer het recht in eigen handen nemen, en dat de politie zulke gangsters niet meer arresteert maar meteen doodschiet.
Is dit de verrijking die we door de ongecontroleerde immigratie mogen verwachten?
Ik leef oprecht met u en de familie mee Mevrouw Munten.
Een aantal magistraten en advocaten mogen dan ook meteen een andere job gaan doen, bvb de schabben vullen in de supermarkt ( als ze die daar zelfs willen). Op wie stemden jullie de vorige keren?

Geen opmerkingen: