Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 oktober 2010

Zaventem platgelegd door illegalen.

Als het ginds al kan, waarom hier dan niet?

Op het eiland Sardinië in Italië Is de luchthaven gesloten door een gewelddadige opstand van honderden illegalen die er verblijven in een voormalige legerbasis tegenover de burgerluchthaven. Eerst hadden ze het opvangcentrum in handen genomen, hebben er branden gesticht en vernielingen aangericht, en zijn dan de startbaan van de luchthaven opgestormd om de ganse luchthaven/luchtverkeer plat te leggen. Er werd groot alarm afgekondigd in de luchthaven.
Een indrukwekkende politiemacht kwam ter plaatse om de orde te herstellen. De oproerpolitie heeft dan ook traangas ingezet.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf is de oorlog nog steeds aan de gang.
Het gaat al om de derde opstand in twee weken in het opvangcentrum voor asielzoekers in Cagliari.
Moet ik erbij schrijven dat de autochtone inwoners het kotsbeu zijn? (behalve diegene die er hun boterham mee verdienen: ngo's, advocaten, huisjesmelkers, linkse partijen ... die zijn selectiefloos blij met elke migrant) 

Dra waait dit soort akties over naar hier en bestormen de illegalen en uitgeprocedeerden van Steenokkerzeel (113bis) de luchthaven van Zaventem.
Vandaar de titel.

Geen opmerkingen: