Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 november 2010

Nu in Oostenrijk, straks hier

27/11 In Oostenrijk heeft een 63-jarige gepensioneerde een geldboete van 800 euro opgelegd gekregen omdat hij aan het jodelen was bij het afrijden van zijn gras. Dat schrijft de Krone Zeitung.

De onfortuinlijke zestiger verstoorde daarbij de vrijdagse gebedsdienst van de buren, die moslim zijn. Die waren aan het luisteren naar het gezang van hun voorganger, een muezzin.
''De klacht kwam erop neer dat mijn gejodel leek op het gezang van hun muezzin. Maar het was helemaal niet mijn doel om hem na te doen'', aldus de veroordeelde uit Graz.
Het is niet duidelijk of de Oostenrijker en zijn buren zich ooit nog met elkaar willen verzoenen.

http://www.gva.be/nieuws/in-de-rand/aid994966/geldboete-voor-man-die-al-jodelend-gras-maait.aspx

Ik denk dat commentaar overbodig is.

Geen opmerkingen: