Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 november 2010

Te voet, per ezel of per kameel.

Op een luchthaven in de Amerikaanse deelstaat North Carolina heeft een vrouw die al 32 jaar als stewardess werkt haar borstprothese moeten tonen bij een controle. De Amerikaanse pers spreekt schande. De vrouw is zwaar aangedaan.


Het is te begrijpen dat een controle van een (borst)prothese vandaag de dag door de terreurdreigingen de erg strenge veiligheidsvoorwaarden op luchthavens  wettelijk toegestaan is. Immers maken terroristen gebruik van elk medium om hun dodelijke wapens in te zetten en ook om burgers of de economie te treffen. Ze zijn dus ook in staat om darvoor borstimplantaten aan te brengen en daarvoor vrouwen in te zetten die wegens ziekte zulke prothesen dragen.
Erger zou nog zijn wanneer de veiligheidsdiensten zouden verzuimd hebben een controle hierop te doen en het vliegtuig of een doelwit ermee zou tot ontploffing worden gebracht. Welke verontwaardiging zou er dan opstijgen.
Het zijn dniet de veiligheidsdiensten die we moeten viseren maar de criminelen en de gedogende regimes e organisaties, en waartegen zij ons trachten en dienen te bescherpen. De brave burgers vrijwaren en redden dat is hun opdracht, en daarin kunnen ze beter niet falen.
 In dit geval is het misschien als pijnlijk ervaren door de vrouw, maar ze had dit als professional in de luchtvaart ook spontaan en discreet kunnen melden. Er is niets voor haar om zich over te schamen, en men moet maar eens van die ouderwetse schaamtegevoelens daarover af. Ik kijk als man niet naar vrouwen als bestaande uit borsten alleen, (of als een ander erotisch lichaamsdeel. ) al geef ik toe dat ik ook graag naar knappe vrouwen kijk. De wereld bestaat niet alleen maar uit knappe vrouwen EN mannen, en niet elke man loopt achter zijn Pik aan noch  elke vrouw achter een portefeuille, want anders vond niet elke pot een deksel, en was dit potje misschien zonder deksel gebleven. Als je naar mijn foto bovenaan de blog kijkt weet je meteen wat ik bedoel. ;o).  

"Het gaat er in deze aangelegenheid zoals altijd om hoe de controle gebeurt. Dit moet altijd gebeuren in een afzonderlijke kamer buiten het zicht van andere personen/reizigers, in dit geval dan door een vrouwelijke beamte en ALTIJD met RESPECT." zoals ook ene Ana Schorpion in de reacties schrijft onder het artikel in GVA.


Enkel mensen met slechte bedoelingen kunnen iets tegen grondige controles hebben. de controles dienen inderdaad respectvol en in een geschikte omgeving plaats te vinden door de aangewezen en opgeleide personen.
Misschien zijn er nog wat mensen die leiden aan een godsdienstziekte die hen zou verbieden intieme controles toe te staan. Deze mensen kunnen dan nog steeds een ander vervoermiddel kiezen, te voet, per ezel of per kameel.
 
Bompaketten konden niet op tijd worden geleverd wegens panne. Arm dier.

Geen opmerkingen: