Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

01 november 2010

Er is ook goed nieuws

Poldermoskee Amsterdam gaat dicht !


" 01-11-2010 10:08
AMSTERDAM (ANP) – De Poldermoskee in Amsterdam sluit medio november, op de dag van het offerfeest, haar deuren. Dat heeft de moskee maandag bekendgemaakt.
De maandelijkse lasten zijn te hoog, aldus de moskee in een verklaring. Daarnaast heeft de Poldermoskee nog schulden uit de periode van de oprichting in 2008.
Begin dit jaar waren er ook al problemen wegens achterstallige huur van het gebouw in Slotervaart, dat van de woningcorporatie de Alliantie wordt gehuurd. Nadat de Poldermoskee in februari de achterstallige huur had betaald, kon de moskee blijven. De Poldermoskee is nu op zoek naar een andere locatie."

Zou dit al een Wilderseffect kunnen zijn ?Hahaha
Er valt te hopen dat andere locaties ook te duur uitvallen, en ze allemaal in Mekka gaan wonen.

Geen opmerkingen: