Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

24 november 2010

Een nieuwe ramp voor Vlaanderen

Groen stelt een rampenplan voor asielzoekers voor.
Er staan er weer duizenden te dringen om hier te komen meeëten, maar Groen wilt niet weten van een verstrengin of migratiestop.

Het rampenplan van Groen is echter een ramp voor de bevolking.
De immigratie moet compleet stoppen want er zijn er nu al te veel. Eigenlijk zouden diegenen wiens land nu terug een normale status kent moeten terugkeren naar hun land waardoor er plaats komt voor andere echte asielzoekers.

Er wordt altijd gezegd dat ze het hier al zo goed gewoon zijn en daarom moeten blijven. Nochtans spreken ze de taal van het thuisland nog altijd veel beter, hebben ze er meestal nog veel familie en kennissen, en ze kennen er de gewoonten en gebruiken, zodat ze er niets moeten veranderen en ginds niemand zich moet aanpassen aan hun komst. Het is een kwestie van enkele dagen of weken, en ze zijn er terug alsof ze niet weggeweest waren. Kosovaren bvb, wat zitten ze hier nog te doen? Het land kent terug vrede en er zijn nog steeds blauwhelmen dacht ik om die te garanderen.
Asielzoekers uit gevaarlijke streken/landen /groepen moeten uitermate argwanend en streng gescreend worden op hun ware bedoelingen en ideeën. We hebben al genoeg criminelen, terroristen en fundamentalisten geïmporteerd, en dat blijkt  nog maar eens met de recente politierazzia's in o.m. in het Tsjetjeense milieu. De economische ramp die ze met zich meebrachten is groot en bovendien van blijvende aard. Straks zijn de Vlamingen de hangmatters uit Wallonië kwijt, maar zijn ze vervangen door andere hangmatters al dan niet met profetenbaard en bijpassende jurk.

Er moeten quota komen en als er dan 1 asielzoeker terug vertrekt kan er pas een andere worden toegelaten. Er is voor velen kortbij bovendien een meer geschiktere plaats. Bvb in het rijke Saoudi Arabië is er nog veel plaats en het is bovendien kort bij Mekka. Vrij van varkens en kaffaar, en er is al sharia. Ze spreken toch al een mondje Arabisch, dus lang duurt het er niet om zich thuis te voelen.
Of is het voor het gratis geld en de lakse justitie dat ze naar hier komen, of om ons te bekeren?

1 opmerking:

Lucky9 zei

Groen stelt geen rampenplan voor.

Groen is een ramp. En een gebergte van rampzalige hersenkronkels die rampen fabriceert aan de lopende band!