Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 september 2010

In Brussel is de jacht op het Vlaams Belang geopend !

"In Vorst, in Brussel, heeft het Vlaams Belang een paneel geplaatst met daarop 'Republiek Vlaanderen', op amper 150 meter van de deur van Burgemeester Magda de Galan. Dat staat te lezen op de website van La Dernière Heure.
Burgemeester Magda De Galan is niet te spreken over de plaat en zet alles op alles om deze te verwijderen. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn.
Het paneel is namelijk geplaatst op een privéterrein. De gemeente is daarom volop bezig met het zoeken naar de eigenaar. Ze willen de man of vrouw aanmanen om de affiches van de extreem-rechtse partij te verwijderen. Tot nog toe is deze persoon nog niet teruggevonden. "

En waarom zou de politie de privé-eigenaar van het terrein zoeken? Een dergelijk paneel plaatsen is wettelijk mogelijk in Vlaanderen, dus waarom niet in Brussel? Er mogen wel panelen staan "Vive la belgique". Zoeken ze de eigenaar om hem te intimideren om hem publiek kenbaar te maken zodat ze hem kunnen "aanpakken of laten aanpakken" Wat bedoelt Magda met alles op alles inzetten? Is dat zoiets als met alle middelen, wettelijke en andere??
Er zijn bij mijn weten geen wettelijke gronden om dit bord te kunnen verwijderen. Bedreigingen, intimidatie en stalking zullen uiteindelijk weer de Waalse methode worden. Ik hoop dat de eigenaar op alle gebied steun krijgt van de partij en alle Vlamingen. Mijn bewondering In Vorst, in Brussel, heeft het Vlaams Belang een paneel geplaatst met daarop 'Republiek Vlaanderen'. Dat staat te lezen op de website van La Dernière Heure.
Mijn grote bewondering en applaus voor de Vlaamse durver die dit bord op zijn eigendom dufde plaatsen! Hadden alle Vlamingen in Brussel en elders in Vlaanderen maar zoveel moed!

Actualisering 2 oktober
Het kon niet uitblijven, spoedig kwam er iemand langs met een ladder en verf om de affiche van het Vlaams Belang te verminken. Bij De Morgen hadden ze er plezier in. Van Republiek werd het Franse woord Repugnant (walgelijk) gemaakt. Het gebeurde overdag, de burgemeester en de politie keken de andere kant op. De actie werd zelfs gefilmd en op Youtube geplaatst en voorzien van, wat dachten jullie ?..., de brabançonne.
Aangezien het paneel privéeigendom is en op privégrond staat is dit een een inbreuk op het eigendomsrecht, en wel degelijk strafbaar. Met het filmpje laat de dader ook een vingerafdruk na, dus is hij simpel op te sporen door de politie. Natuurlijk zullen bij deze echte inbreuk niet 'alle middelen' worden ingezet door de plaatselijke of andere overheden, maar de eigenaar van het paneel en het Vlaams Belang kunnen wel een klacht en een vordering indienen bij justitie wegens vandalisme.Ze kunnen ook het paneel wat achteruit plaatsen, onbereikbaar voor een ladder, en een nieuwe adffiche plakken.Natuurlijk zal ook die geen lang leven beschoren zijn. Maar hoe moeilijker het vandalen gemaakt wordt hoe beter en hoe groter het effect.
Hier dan het filmpje met een walgelijke franstalige belgicist begeleid door het meest walgelijke liedje.

Geen opmerkingen: