Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

18 september 2010

Paus: "Pedofilie is een ziekte" ?

Sinds wanneer is de paus een arts, een wetenschapper?
Ik moest meteen gaan kotsen, en ik deed dat op een foto van de paus die ik voor die gelegenheid liggen had.

Met deze uitspraak minimaliseert hij nogmaals de misdrijven tegen de kinderen tegen de menselijkheid. Weer horen we de kliek van de mensenrechtenactivisten niet protesteren?
Hij zegt hiermee dat de daders er niet aan kunnen doen, dat ze zich mogen schuilen achter de verzachtende omstandigheid van 'een ziekte', dat pedofilie inherrent aan het leven als maatschappelijk fenomeen moet aanvaard  worden. Dat men medelijden moet hebben met de daders, want het zijn zelf slachtoffers, dat het sterker was dan henzelf. Een juridisch perfide stellingname is dit, waarschijnlijk geadviseerd door de vele juristen uit zijn entourage, een zoals de verzachtende omstandigheid van zinsbegoocheling of onbheersbare drang waarmee assisenpleiters als Jef Vermassen menig moordenaar vrijpleitte.
Ja, 'we' kunnen pedofielen 'genezen' zodat ze onschadelijk zijn voor de maatschappij: met een fysieke castratie of  een lobotomie, en voor de ergste gevallen met de executie.

Gaat hij nu in de tegenaanval, tegen de atheïsten die hij in zijn toespraak in London koppelt aan het Hitler regime, en die de bedreiging zijn voor de maatschappij.
Lap, ik ben er ook bij.  Gelukkig kan hij mij niet excommuniceren. :oD.
Straks komt het nog door mij dat de vele geestelijken kinderen gebruiken en steeds misbruiken, het ene kind al wat erger dan het andere.
Ik verwijs naar een scherpe reactie op deze zwaktekoppeling van de paus, van de 'pen' van vriend Lucky9 op Angeltjes: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=738923

Voor mij is het duidelijk:
Geloven in een god blijkt DE ziekte te zijn. Afschaffen die overblijfselen van woestijnverhalen van 2000 jaar en langer geleden. Trachten de mensen die gehersenspoeld zijn terug daarvan genezen en ze vrij te leren denken zonder die miraculeuze sprookjes.
En laten we nu maar streven naar een onderwijs zonder godsdienst, gevolgd door een kliniek zonder godsdienst, politiek zonder godsdienst, justitie zonder godsdienst..... Ik ben er alvast mee begonnen.
Als ik het fout zou hebben:
Gezien de gruwelijke feiten de voorbije tientallen eeuwen, gepleegd door  'afgoden' in naam van een god, zal een rechtvaardige echte god mij mijn gedrag en afkeer niet bestaffen, mij de hemelpoort niet ontzeggen omdat ik niet kan noch wil geloven, dit in tegenstelling tot diegenen die hem en zijn naam hebben misbruikt om anderen te terroriseren en misbruiken.  ;oD
De misdaden van de kerk, en bij uitbreiding van alle godsdiensten, zijn op zich al het bewijs dat er geen god bestaat.
De pedofielen zullen na de uitspraken van de paus, 'hun ziekte', natuurlijk uitleggen als een goddelijke beproeving, als het werk van de duivel. Er lijkt wel een Breugheliaans tafreel te ontstaan. Laat een oud schilderij van Pieter Breugel dan nog De verzoeking van de heilige Antonius heten, en het lijkt wel op een visioen en voer voor de volgende Da Vinci Code.Hahahaha.

Geen opmerkingen: