Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 september 2010

N-VA in zee met anti-nationalist, VLD met pedofiel

N-VA in zee met anti-nationalist, VLD met pedofiel


Nogal wat mensen wrijven zich dezer dagen in het Europees parlement verbaasd in de ogen. Guy Verhofstadt van Open VLD heeft zopas aangekondigd dat hij een 'werkgroep Spinelli' opricht 'voor een postnationaal Europa', waarin de EU nog meer dan nu het geval is elke vorm van nationale identiteit wil vernietigen 'want dat leidt tot Auschwitz'. Eender welk beleid dat tracht de nationale veiligheid te beschermen, zoals in Frankrijk gevoerd wordt ten aanzien van Roma, is voor Verhofstadt 'xenophobie'. En het succes van partijen als VB en N-VA is 'egoïsme', want dat betekent ' dat alle Walen profiteurs zijn'.
Guy Verhofstadt gaat echter voor zijn werkgroep in zee met de extreem-linkse fractieleider Cohn-Bendit van de fractie Groenen-EVA, waarin ook de N-VA zetelt. In de jaren '80 schepte die man openlijk op over zijn drugsgebruik en sexueel gefrunnik met 5-jarigen. Bekijk het filmpje maar:En zo ontstaat toch wel een erg vreemde alliantie.

De N-VA gaat nu dus als zelfverklaarde 'Vlaamsnationale' partij deelnemen aan een initiatief van de grootste belgicist, Verhofstadt, om elke vorm van nationalisme te bestrijden en elke vorm van nationale identiteit te bestrijden. Hallo, N-VA?

En de Open VLD, maar ook de rechtsere Nederlandse VVD, gaan dus deel uitmaken van een werkgroep samen met een extreem-linkse pedofiel. Hallo, VLD en VVD?

Geen opmerkingen: