Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 september 2010

Onze bijdrage aan Broekzele moet dus slechts 5,3% bedragen

Vijf procent Brusselse bevolking is nog Vlaams

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid969112/vijf-procent-brusselse-bevolking-is-nog-vlaams.aspx
 
09:10 Nog slechts 5,3 procent van de totale Brusselse bevolking is Vlaams. Tot die conclusie kwamen twee demografen van Adrass (Association pour le développement de la recherche appliquée en sciences sociales). De meerderheid (65 procent) is Franstalig. Vreemdelingen van binnen of buiten de Europese Unie leveren ruim 28 procent.

Het onderzoek wees aan dat er tegen 2020 nog maar 55.000 Vlamingen in het hoofdstedelijk gewest zullen wonen. Dat wil zeggen dat er op tien jaar tijd nog 12.000 Vlamingen uit Brussel zullen wegtrekken. Momenteel wonen er in de hoofdstad alleen al 40.000 Marokkanen.
Adrass zegt ook dat jaarlijks 10.000 Brusselaars in de rand rond de grootstad gaan wonen. 12.000 anderen kiezen voor een stulpje in Wallonië. Daar hopen ze goedkoper te kunnen leven.
Het vertrek van deze mensen wordt gecompenseerd door de instroom van voornamelijk vreemdelingen. Onze hoofdstad zou jaarlijks 20.000 nieuwe inwoners registreren.

De 10.000 Brusselaars die in Vlaanderen rond de hoofdstad komen wonen verfransen in snel tempo Vlaams Brabant. Weinigen zijn geneigd de Vlaamse taal en cultuur te respecteren en hopen te kunnen blijven kiezen voor koekoeksburgemeesters, wensen alle faciliteiten te behouden en op de franstalige
lijsten van PS, CDH, MR en het FDF.
Het gevolg is dat de Vlaamse stemmen verwateren en ik vrees dat het steeds moeilijker zal worden voor Vlaamse politici om verkozen te geraken. De Francofonie rukt dan op tot Zemst bij Mechelen en Kampenhout bij Haacht enz...
Wat verloren is komt dan nooit meer terug.
BHV moet dus gesplitst. NU ! Zonder voorwaarden of marchanderen !
Zonder het Vlaams Belang lag de taalgrens nu al bij Antwerpen vrees ik.

Wanneer er slechts 5.3% Vlamingen meer zijn in Brussel, dan is het duidelijk dat de financieringsbijdrage van Vlaanderen ook maar 5.3% moet bedragen zoals een snuggere reageerder die zich Robert De Koning noemt schrijft:
"Als dat waar is dàn moet Vlaanderen maar voor 5,3% financieel bijspringen om Broekzele van de verdrinkingsdood te redden....misschien moet Pickke en zijn arrogante acolieten wat méér moeite doen om die 95% anderstaligen te overtuigen dat het nù hùn beurt is om de hangmatten te betalen !!!"

Laat de aanzetters tot massaimmigratie, regularisatie, gezinsherenigingen, met name Wallonië met de corrupte PS en het CDH van madame Non Milquet dan ook de factuur van de immigratie en het welvaartsshoppen betalen.
Ze koken dan wel gaar in hun eigen vet.
Vrees bestaat dat de allochtone troepen van figuren als Moreau dit onder zijn aanstoken niet makkelijk gaan pikken. Als er geen geld komt voor zijn straathoekwerk, ontploft er daar meer dan een bommetje.
Vraag is of de regimepolitici en Bart De Wever zich daarmee zullen laten chanteren.
Ik ken slechts een partij dit dat rechtlijnig en integer nooit zou tolereren.

Geen opmerkingen: