Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

27 september 2010

Het grootste gevaar voor de mens is god. En het grootste gevaar voor god is de mens.

Van een vriend, nochthans een erudiet man van mijn leeftijd, kreeg ik volgende kettingbrief toegestuurd. Ik vertaalde hem (nog) niet uit het Engels, en ik hoop dat iedereen de inhoud ervan wel zal begrijpen.

Change Your Thinking
It will take just 37 seconds to read this and change your thinking..

Two men, both seriously ill, occupied the same hospital room.
One man was allowed to sit up in his bed for an hour each afternoon to help drain the fluid from his lungs.
His bed was next to the room's only window.
The other man had to spend all his time flat on his back.
The men talked for hours on end.
They spoke of their wives and families, their homes, their jobs, their involvement in the military service, where they had been on vacation..
Every afternoon, when the man in the bed by the window could sit up, he would pass the time by describing to his roommate all the things he could see outside the window.
The man in the other bed began to live for those one hour periods where his world would be broadened and enlivened by all the activity and colour of the world outside.
The window overlooked a park with a lovely lake.
Ducks and swans played on the water while children sailed their model boats. Young lovers walked arm in arm amidst flowers of every colour and a fine view of the city skyline could be seen in the distance.
As the man by the window described all this in exquisite details, the man on the other side of the room would close his eyes and imagine this picturesque scene.
One warm afternoon, the man by the window described a parade passing by.
Although the other man could not hear the band - he could see it in his mind's eye as the gentleman by the window portrayed it with descriptive words.
Days, weeks and months passed.
One morning, the day nurse arrived to bring water for their baths only to find the lifeless body of the man by the window, who had died peacefully in his sleep.
She was saddened and called the hospital attendants to take the body away.
As soon as it seemed appropriate, the other man asked if he could be moved next to the window. The nurse was happy to make the switch, and after making sure he was comfortable, she left him alone.
Slowly, painfully, he propped himself up on one elbow to take his first look at the real world outside.
He strained to slowly turn to look out the window besides the bed.
It faced a blank wall.!
The man asked the nurse what could have compelled his deceased roommate who had described such wonderful things outside this window.
The nurse responded that the man was blind and could not even see the wall.
She said, 'Perhaps he just wanted to encourage you.'

Epilogue:
There is tremendous happiness in making others happy, despite our own situations.
Shared grief is half the sorrow, but happiness when shared, is doubled.
If you want to feel rich, just count all the things you have that money can't buy.
'Today is a gift, that is why it is called The Present .'


The origin of this letter is unknown, but please pass it on.
Do not keep this letter.
I pray you will forward it to all your friends to whom you wish God's blessings.
                                                     §§§§

Ik schreef mijn vriend volgende e-mail in antwoord:
"
Beste A.....,


Dank je, dat je bid om te wensen dat ik door god gezegend zou worden.

Alhoewel ik niet bid noch geloof in een god, wens ik je toch evenveel geluk als jij mij, en ik hoop dat dit niet als minder wordt aanzien.

Ik wil toch even van je kostbare tijd gebruik maken om ook een verhaal te vertellen:
"...... De man naast het venster sterft. De andere patiënt komt naast het venster te liggen en ziet moord en doodslag; religieus en ander geweld; vrouwen die gedwongen worden in burka rond te lopen, smerige straten vol kraters van de vorige relletjes, auto's van burgers die in de fik worden gestoken, oude mensen die overvallen worden door jongeren met bivakmussen en messen, politie die niet durft optreden. Helemaal niet het mooie beeld dat zijn overleden kamergenoot had opgehangen.

Hij vraagt de verpleegster wat zijn kamergenoot toch zou hebben bezield om hem de wereld veel beter voor te stellen dan hij is, de waarheid en realiteit te verdoezelen.

De verpleegster antwoord dat zijn dode kamergenoot een journalist was die vond de opdracht te hebben het volk te moeten onthouden van informatie, waarheid en feiten, conform de wensen van het regime en zijn broodheren aan wie hij zijn job en fijne leven te danken had gehad en die hij daarom loyaal had gediend.

epiloog:
-Een gewaarschuwd mens is er twee waard
-Als je rijk wilt blijven pas dan op je geld en je ganzen
-Als je vrij wilt blijven, laat je dan niet misleiden, en raadpleeg meerdere bronnen, ook dan nog:zie met eigen ogen en volg je gezond verstand, ook al kost dat veel moeite.
-Vandaag is een geschenk waarvoor we zelf werkten, wij ooit vochten voor onze vrijheden en rechten, niet omdat iemand, al dan niet gezeten op een wolk, ons dat alles gaf.

De oorsprong van deze brief is je wel bekend. Het komt van een atheïst die geen god nodig heeft om gelukkig te zijn en/of ons bestaan of geluk daaraan toedicht.

Je hoeft dit bericht helemaal niet door te sturen om daarmee anderen te laten zegenen door iets dat dus niet bestaat, maar misschien is het wel nuttig om anderen een voorbeeld te geven van hoe manipulatie werkt.

Fijn overigens dat je af en toe eens wat stuurt. Ik hoop dat je niet boos bent om mijn reactie, het uitoefenen van het recht op vrije mening, want dat pas zou onze dag minder gelukkig maken.
Warme en vriendschappelijke groeten "
                                              §§§§§

Het grootste gevaar voor de mens is god.
En het grootste gevaar voor god is de mens.
Op dus naar een betere wereld zonder god !
 eigen citaat (tenzij het elders eerder werd geschreven)

Geen opmerkingen: