Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

03 september 2010

The eye that tricks the mind

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er ontelbaar veel jongeren die niet weten wat ze eigenlijk willen studeren. Stoppen is wel geen optie of onmogelijk ingevolge de leerplicht, en dan kiezen ze maar wat zonder echte interesse of  jeugddroom te willen realiseren. De meesten kiezen dan voor, door de kerk zeer aangemoedigde, Latijn en voor niet-exacte vakken als rechten (waar wat krom is 'recht' geluld kan worden).
Inmiddels zijn hun aantallen zo groot dat hun invloed op de maatschappij voelbaar negatief is en vooruitgang in de weg staat. ( Ik zal hier nu waarschijnlijk tegen een aantal schenen trappen)

Laat ik nu meer dan één droom gehad hebben in mijn jeugd. Ik had zoveel interesses dat ik niet wist wat kiezen. Ik wilde graag vliegtuigen of schepen of robots bouwen, ik wou ook wel paleontoloog, bioloog, of ontdekkingsreiziger worden, en ook tekenfilms maken zoals Walt Disney.
Ik koos uiteindelijk voor ingenieur want voor de concrete doelvakken van mijn dromen bestond er eigenlijk geen aanbod geen opleiding. Arm verouderd hokjesonderwijs waar men onterecht mee loopt te snoeven en ondertussen de technologische boot en de 21ste eeuw volledig zal missen.

Tekenaar van animatiefilms, dat had ik wel zien zitten en sinds de Disneyproductie Sneeuwwitje heb ik met bewondering de animatiewereld gadegeslagen. Er is sinds mijn jeugd nogal wat veranderd in de wereld van "make believe".  "Nogal wat" is nog te licht. Het is fenomenaal wat er veranderd is en hoe animatie is doorgedrongen in de filmindustrie, de reclame, alle media eigenlijk en hoe het ons leven verandert, het helpt bij leerprocessen of bij misleiding (helaas).

Neem nu een van de laatste filmproducties 'John Adams', een period drama waar de visuele effecten en computeranimatie mij weeral verbazen. Een filmpje hierover werd op Youtube geplaatst, en ik plaats het hier op de blog omdat de kans eerder klein is dat je het zult vinden tussen de miljoenen andere filmpjes en nog veel meer rommel.
Voor iemand die zich afvraagt wat hij/zij nu zou kunnen gaan studeren.......
Ook een hint aan de achterop lopende zelfingenomen verzuilde scholen en de incompetente, visieloze ministers van onderwijs, economie en wetenschapsbeleid.

1 opmerking:

lieve zei

Welke studierichting? Welke beroepskeuze?... Leerlingen secundair onderwijs krijgen een degelijke begeleiding bij deze vragen. Maar of dat nu nog zo is, weet ik niet, het nieuwe CLB zal wel met andere dingen bezig zijn. 'Vroeger' kregen de laatstejaars van het middelbaar uitvoerige studie- en beroepskeuzevoorlichting. Ze werden met de neus geduwd op de hele waaier aan beroepen en studierichtingen. Er was ook een cd-rom 'Open Sky'die beroepskeuze relateerde aan de persoonlijke belangstelling en wat de student zich van de toekomst voorstelde...
Oef, dit wou ik even kwijt, om te zeggen dat het aan de student zelf ligt als hij niet weet wat kiezen of wat worden. Het kan ook zijn dat zijn toekomst hem niet interesseert en dat alle info langs hem wegglijdt...