Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 juni 2010

Verwijdering van illegalen met 61 procent gedaald in drie jaar

Onder de voorbije regering is het aantal gedwongen verwijderingen van illegalen uit het land met 61 procent gedaald tot 3.443 in 2009. Het aantal asielaanvragen steeg dan weer met 55 procent tot 17.186. Dit jaar waren er al 7.168.

Het staat in de kranten, het is dus welzeker nog veel erger!
Wie zal de prijs daartvan betalen?
Hou je van je kinderen, van de verworven rechten, van het sociale vangnet, je pensioen, je werk, je cultuur, je centen, je recht, je veiligheid, dan moet je 13 juni voor het Vlaams Belang gaan stemmen!
ER IS GEEN ALTERNATIEF !

Geen opmerkingen: