Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 december 2011

Vragen aan de NVA

 Beste mensen van de NVA,
Ik heb de laatste tijd wel wat vragen waarop de NVA mij wat duidelijkheid kan verschaffen, en ik doe dat niet met omwegen. 
De Wever in Le Soir van 14 december :
"Bart de Wever stelt de oorverdovende stilte over zijn succes van de francofonen helemaal niet op prijs : "Het is de N-VA die de uitslag van extreemrechts naar beneden heeft gehaald. De grote vijand van het Vlaams Belang, dat ben ik en ik alleen. U vergeet dat de hele tijd. Ik heb nooit een woord van dank gekregen van de francofonen voor deze verwezenlijking." (Bart De Wever n'apprécie guère le silence assourdissant des francophones face à son succès : « C'est la N-VA qui a fait baisser le score de l'extrême droite. Le grand ennemi du Vlaams Belang, c'est moi et moi seul. Vous l'oubliez tout le temps. Je n'ai jamais reçu un seul merci de la part des francophones pour cela. ») 
Het lijkt me dat de Vlaamse frontvorming, de Vlaamse republikeinse droom zal begraven worden met De Wever als begrafenisondernemer.
De belgicisten herademen na zijn uitspraken, en voelen zich gesterkt in hun mening dat alle Vlaamsbelangers fascisten en neonazi’s zijn.
Beslist zijn er zulke lui bij het VB te vinden, maar evenzeer bij de CD&V, NVA en VLD. Geen partij kan verhinderen dat zij aansluiting zoeken en vinden want daarvoor moet de wet op de privacy geheel worden afgeschaft en partijen toelaten te graven in het verleden van hun leden en bewijzen te verzamelen.
Van welke partij denken jullie dat de pedofiele geestelijken vooral lid zijn? Van wie zijn de subversieve islamisten vooral lid? Van welke de financiële fraudeurs en handelaars in en met voorkennis? In welke partij zitten de meeste sociale profiteurs, overlastbezorgers en corrupte politici?
 Ik mocht verder nog via de media vernemen dat het de bedoeling is van Geert Bourgeois om veel meer allochtonen aan te trekken voor overheidsbanen omdat er (nog steeds) niet genoeg diversiteit is.
Raar, want wij hebben hier al minstens twee homoministers van wie één een immigrant is (want geboren in Italië). Het aantal ministers, parlementsleden , schepenen en mandatarissen dat van allochtone origine is is al zo groot dat ik me afvraag of er wel een ander land bestaat dat ons klopt. Het bestaat hier zelfs dat wij een zwarte waarnemend burgemeester in Elsene hebben, nota bene de gemeente die nu brandt door een geïmporteerde oorlog uit Congo.De man, een ex bokser uit Liberië; dat kan als oorsprongsland en cv tellen. een land dat sinds zijn bestaan voortdurend in staat van burgeroorlog en chaos leefde. 

Laat ik nog eens de vaak gestelde en nog steeds onbeantwoorde vraag stellen: wat zit Frieda Brepoels in het Europees Parlement te doen samen in de politie fractie van extreem Links? Samen met Cohn Bendit, een pedofiel en links anarchist met een drugsverleden (en wellicht nog heden)??
Het zou mij zeer interesseren,om van NVA op mijn vragen en de heersende onduidelijkheid en dubbelzinnigheden een  duidelijk antwoord bekwam zonder rond de politieke pot te draaien.
Ik weet dat jullie bij de partijleiding eens kunnen aandringen om jullie, de afdeling van mijn gemeente, eens duidelijke antwoorden te krijgen, de bedoelingen te kennen die achter de uitspraken van De Wever, Bourgeois en Brepoels liggen.
Ik kan mij niet voorstellen dat jullie bij NVA van mijn gemeente enkel maar kiezers mogen ronselen en van een lokaal postje mogen dromen zonder enige bijdrage of kritiek te mogen leveren op de partijstandpunten en het programma en de keuzes.
Lokaal wat aan de afmetingen van de vluchtheuvels veranderen of het snoeien van de bomen regelen rond de kerktoren, en geen enkele sturende of kritische invloed hebben op de grotere belangen en koersen van de Vlaamse en Nationale politiek lijkt mij een muilkorfdemocratie. Politici, partijtop en ministers horen te weten wat men ook in onze gemeente wilt, ze horen ook gestuurd te worden zeker wanneer er een ongeval dreigt of er stuurfouten worden gemaakt. 
Van weinig inspraak wordt normaal enkel het Vlaams Belang beticht. Reden waarom ik vermoed dat jullie zullen slagen in mijn vraag om verduidelijking.
Zoals je weet ben ik partijloos, maar ik zoek voortdurend wel uit voor wie ik, en mijn familie moeten stemmen de volgende verkiezingen. Dat doen wij niet op basis van een mooie foto en wat holle slogans op een affiche, maar op basis van duidelijke taal en het naleven van het programma en de beloften.
Ik kijk met interesse uit naar jullie antwoord. Nee, geen mondeling, want dat heeft er in de politiek nooit bestaan. (Een gefilmd interview misschien?)
Met vriendelijke groeten
Antoine 

Ik zit nu natuurlijk op een antwoord te wachten. Ik ben eens benieuwd of het er komt en of ze mij zelf ook te woord mogen staan en mij hun persoonlijke opinie en motivaties en ambities mogen bekennen waarom ze bij de NVA en in het algemeen aan politiek te doen.

Geen opmerkingen: