Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

08 december 2011

Open brief met oproep aan J.M. Dedecker nav zijn brief aan Karel De Gucht

Beste Mr J.M. Dedecker, 
Uitstekende open brief die ik ontdekte via de blog "Angeltjes" waarvoor ik af en toe ook een artikel schrijf. Ik hoop dat iedereen uw brief zal lezen, en ik zal daartoe mijn steentje bijdragen.
Ik heb beslist sympathie, respect en waardering voor uw tussenkomsten in het parlement en daarbuiten. Jammer dat u zich nooit als een Vlaams Nationalist opstelde, wellicht omwille van Uw vele Franstalige kennissen en vrienden, die evenwel voor u nooit zullen of kunnen stemmen. Vlaams Nationalisme hoeft niet tegen Franstaligen gericht te zijn maar voor een eigen onafhankelijk Vlaanderen. Ik drink en eet nog steeds producten uit Wallonië en ga er nog steeds graag naartoe. Ik heb zelfs niets tegen ander ons omringende landen al hebben ze ons al meerdere keren bezet en bestolen. Maar het is tijd J.M., tijd voor een onafhankelijk Vlaanderen waarmee alle corrupte machtsbastions kunnen worden ontmanteld en gestraft. Dit kan, zo weet jij ook, niet met de partijen en de figuren die nu weer met Di Rupo 1 een regering vormen en die rugdekking en inkomsten garanderen voor de politieke posten en dynastieën.
Corruptie zal moeilijk kunnen worden aangepakt, en wat dat betreft mag de geadresseerde van uw brief de hand van Kabila en diens voorgangers schudden in plaats van hen de les te lezen.
Beste J.M., vorm front, sluit allianties om het corrupte veelkoppige monster dat België is te doden. Het volk dat onder de terreur en de uitbuiting van deze draak lijdt zal u als mede- drakendoder dankbaar zijn denk ik. Niet iedereen natuurlijk, want sommigen geloven echt nog in sprookjes of in diegenen die hen betaalt.
Met oprechte groeten,
Antoine Griffon - http://agriffon.blogspot.com/

Geen opmerkingen: