Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

13 december 2011

Een gedoogde oorlog


“Politie telt 400 Congolese betogers in gedoogde optocht” titelen de kranten.

De bewoording ‘gedoogde’ betoging moet in de media afzwakken dat de betoging VERBODEN was. Het draait hier hoe langer hoe meer uit op gedoogde oorlogen door Congolezen nu, en onlangs door Marokkanen, Turken, Koerden …
Ik herinner me enkele jaren geleden dat Vlaamse parlementairen van het Vlaams Belang met brutaal geweld en veel machtsvertoon werden afgevoerd. Aan het hoofd van de politie stond toen dezelfde politieofficier al diegene die nu te zien is tijdens de rellen in de Matongewijk in Brussel. Geen ruit was toen gesneuveld, geen steen gegooid, geen auto, zelfs geen paletten waren in brand gestoken tijden deze eenmalige korte actie, en toch werden de Vlamingen met veel geweld aangevallen door politie die men zelfs vanuit Luik had gehaald met honden en waterkanonnen. Het ging dan om een binnenlandse aangelegenheid van zelfs geen 400 mensen. De  beelden staan nog immer op youtube en in ons geheugen gegrift. Vreemdelingen mogen hun oorlog hier ongestraft invoeren , zij hebben meer rechten objectief te oordelen aan het lakse optreden van de bange politie
Wie zal de schade betalen? Wie de kosten van de politieoptredens de verkeersknoeiboel en de economische verliezen? Juist, de makke Vlamingen. Waren wij Grieken, Congolezen, Turken, Egyptenaren dan waren het paleis en de Wetstraat al lang afgebrand.
Maar wie zullen de uiteindelijke winnaars worden? Elders in de wereld weten ze dat al: diegene die een geweer heeft en het durft te gebruiken.
Ik kan alleen nog maar veel erger voorspellen voor de toekomst.

Diegenen die vinden dat vreemdelingen het recht hebben om hier hun oorlog te komen voeren omdat ze vroeger werden gekoloniseerd (en die zijn er echt hoor), hebben een vijs los. Meer nog, ze hebben geen vijzen meer.
Ik verbaasde mij er stijl over dat de huidige waarnemende burgemeester van Elsene, waar de Matongewijk zich bevindt Béa Diallo is, een geboren Liberiaan (ja uit een land waar een burgeroorlog woedt zolang het al bestaat) en een voormalig bokskampioen ( Vechten leren ze elders vroeger dan bij ons)   Hij heeft natuurlijk de dubbele nationaliteit en niet toevallig is hij  iemand van de SjoemelPartij PS van Di Rupo.
Kunnen jullie zich een stad in Liberia/Congo voorstellen waar er op dit ogenblik of in de toekomst een blanke Vlaamse burgemeester de plak zwaait en die de politie mag vertellen wat ze mogen/moeten doen? Ik denk dat die man met zijn hoofd vlug tegen een machete zou lopen en dat alle mensenrechten-clubjes en kranten campagne zouden voeren tegen deze neokolonisator-slavendrijver.
Men vergeet bewust steeds dat de dingen die tijdens de kolonisatie in de 19de en 20ste eeuw plaatsvonden gebeurde voor en door de grote adellijke families(oa de Saxen-Coburgs:, nooit veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid, en ook nooit hun excuses gemaakt ) en enkele bevriende schurkenfamilies. De gewone mensen hier wisten amper waar die kolonies lagen en hadden toen helemaal geen invloed op wat er daar gebeurde, zelfs niet op wat er hier met ze gebeurde. Ze waren toen zelf druk bezig met te trachten de Eerste Wereldoorlog van de Europese adel te overleven en met hun eigen hun strijd tegen onrechtvaardigheid en voor ontvoogding. Trouwens Vlaanderen is vandaag nog steeds een wingewest voor de Franstaligen, en Vlaanderen verfranst nog steeds verder na de laatste regeerakkoorden.

Wij moeten stoppen met het invoeren van criminaliteit, van armoede, van profitariaat en van oorlogen. Want bent u bereid te betalen voor de vrijheid en rechten van anderen met Uw eigen vrijheid en Uw eigen rechten?

Geen opmerkingen: