Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

16 december 2011

De kristallen bol


Jef Hoeyberghs, plastisch chirurg in P-magazine van 13/12
Mensen kan je het best met koeien vergelijken. Koeien laten zich twee keer per dag zonder morren aan de uier trekken. (...) En toch protesteren ze niet. Waarom? Omdat men twee keer per dag op hetzelfde tijdstip een hele ruif maïs legt. Maar probeer eens een koe te melken als je ze vergat te voederen? Dan mag je blij zijn dat je levend de stal uitgeraakt. Momenteel trachten de politici met allerlei trucs nog hooi in de stal te krijgen, maar ik heb slecht nieuws: eind 2012 is de schuur leeg. (...) 
We hebben het gepresteerd om zowat in al onze basisbehoeftes - en zeker energie en voedsel - van landen als Brazilië en Rusland afhankelijk te zijn. Allemaal gemeenschappen die geen moer met ons inzitten. Ze gaan ons niet sparen, de prijzen zullen blijven stijgen. De energieprijzen zijn het voorbije jaar al met 30% gestegen, de volgende jaren zullen we over veelvouden spreken. Als we eten willen, zullen we patatten in bloembakken moeten kweken. Het wordt kiezen tussen sterven van de kou of van de honger. (...)

Geen opmerkingen: