Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 december 2011

De echte Gutmenschen


Uit de krant Die Welt am Sontag van 19/12/2011
"Zonder geldverdienen heeft ook het beste 'goedmensencentrum' op deze wereld geen nut. De eigenlijke echte goedmensen zijn diegenen die netjes hun belastingen betalen."
Citaat van Markus Söder, minister van Financiën van Beieren bij een welkomstwoord voor ondernemingsafgevaardigden in München 


Daarnaast nog een alarmerend bericht:
"Ook voor Christelijke kleuterscholen geldt dat elk achtste kind moslim is." 
 Uitspraak van een Religie-pedagoog uit Thüringen bij zijn eis om het islamitische geloof sterker in het onderwijs te thematiseren.
Een religiepedagoog' ?! Bestaat dat ook al? Welke studies en diploma's leiden tot dat beroep met zulke titel? Zoiets hebben wij nog niet, maar dat zal niet lang meer duren. Kijk maar eens naar de kindjes in de steden en grote gemeenten wanneer de klasjes een uitstapje maken.

Geen opmerkingen: