Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

15 december 2011

Dank u Vlaams Neutraal Ziekenfonds


18 ontslagen bij Socialistische Mutualiteiten

vr 09/12/2011 - 21:30De Socialistische Mutualiteiten ontslaan 18 werknemers op de hoofdzetel in Brussel. Het gaat om een herstructurering naar aanleiding van de besparingsmaatregelen die door de regering-Di Rupo zijn goedgekeurd.
Dat hebben de Socialistische Mutualiteiten en de socialistische vakbond BBTK bevestigd.
De Socialistische Mutualiteiten zullen bovendien enkele tijdelijke contracten niet verlengen en werknemers die met pensioen gaan, worden niet automatisch vervangen.
De vakbond BBTK betreurt de maatregelen, maar stelt dat de procedures werden gerespecteerd. De BBTK vreest dat er bij de andere ziekenfondsen gelijkaardige herstructureringen zullen komen.
Als ze hun leden hadden kunnen behouden dan was deze ingreep wellicht niet nodig geweest. Het enige ziekenfonds dat echter tot hun nadeel sterk blijft groeien is het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. 
Terecht trouwens want ze leveren een uitstekende service, gooien niet met gadgets en voordelen waar niemand om vraagt, hebben een verantwoord niet politiek geparachuteerd competent personeelsbestand en ze sluiten mensen niet uit om hun politieke voorkeur. 
De politieke mutualiteiten en vakbonden gaan hun partijen ook volgend jaar verder achterna in het failliet, wat mooi meegenomen is.
Een zeer tevreden klant van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds, en doe zo verder! .  

Geen opmerkingen: