Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

20 december 2011

Turkije verbiedt de verkoop van vastgoed aan buitenlanders

Aan hen die het willen weten:
Turkije verbiedt voortaan in 7 provincies de verkoop van vastgoed aan buitenlanders. Dat meldt de Spaanse krant ABC op basis van een bericht in de Turkse krant Vatan. In verschillende gebieden zou het wettelijk toegestane quotum van 10% zijn overschreden.
Tot in 2003 was de verkoop van vastgoed aan niet-Turken zelfs helemaal verboden, maar een wetswijziging zorgde er toen voor dat buitenlanders toch eigendommen konden verwerven. De Turken wilden namelijk nog in de EU geraken, en zeker voor hun diaspora-onderdanen geen beperkingen opgelegd zien nu de Turken massaal vastgoed begonnen te kopen in de EU.

Volgens Erdogan Bayraktar, de Turkse minister van Milieu en Stadsplanning, zijn de voorbije 8 jaar 96.925 eigendommen in handen gekomen van 103.604 buitenlanders voor een totaal van 81 miljoen vierkante meter.
Daarbij zitten ook Duitsers en Britten die zich geïnteresseerd tonen en gronden kopen in de provincies van Centraal-Anatolië, naar het schijnt omdat die het meest interessant zijn voor de productie van zonne-energie.

De nieuwe maatregel wordt geïnterpreteerd als een uiting van het Turkse nationalisme, vooral omdat Turkije economisch sterk afhankelijk blijkt van Europa. zo schrijven de aandachtige kranten.
Morgen, en liever vandaag:
De EU en België verbieden de verkoop van vastgoed van alle aard, dus ook   bedrijventerreinen aan Turken (en alle  allochtonen van buiten de EU). Daartoe behoren bijna alle Turken, want ze hebben nog steeds hun Turkse en sommigen zelfs nog andere nationaliteiten verworven tijdens hun migratietraject. Daardoor kunnen zij wel overal eigendom kopen. Hun eigendommen in Turkije zijn hier niet gekend door de fiscus en sociale zaken waardoor ze hier verder in sociale woningen kunnen wonen en van stempelgeld, OCMW en ziekenkas gebruik kunnen blijven maken tegen een nultarief en tot in het oneindige. Alleszins betalen ze veel minder belastingen dan belgen/Europeanen met eigendom hier en/of elders.
Men kan pas van integratie en het verwerven van de belgische of andere EU-nationaliteit beginnen spreken zodra ze afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Wij hebben er toch ook maar één?!
Nee, niet iedereen is gelijk voor de wet, sommigen staan erboven.
Misschien moeten wij dringend ook eens gaan nationaliteit-shoppen, dan kunnen we kiezen in welk belastingparadijs we belastingen betalen.
Griekenland lijkt daarvoor een goede keuze, nu goedkoop, niet ver weg en de Griekse nationaliteit als belg kan men u niet weigeren.
Belastingen betaal je nooit als je wat  bakshish toestopt aan de ambtenaren.

Hebben we hierover iemand van de poco's horen steigeren?
Nee, maar dat zijn we van de gehersenspoelde eencelligen gewoon.
Ze gaan verder met hun multicultureel dansje.

Geen opmerkingen: