Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

10 december 2011

gEen Glazen Huis in Onland

De OOOO (VRT), de Gazet van Antwerpen, en andere regimekranten melden met toeter en trom de bouw van het Glazen Huis op de Groenplaats in Antwerpen.
Niet zo transparant als het lijkt. Niet toevallig in Antwerpen. 
Zo kan de organisatie en de linkse staatszender OOOO  Patrick Janssens en Co nog wat ophemelen en zendtijd verlenen voor hun verkiezingspropaganda en misbruik van de naïeve kiezer.
Wees gerust dat de bekende linkse blablabla door de micro zal klinken en dat het zootje Barman, Bart Peeters en Marcel Van Thilt onze maag zullen doen keren. Trouwens vinden jullie ook niet dat de naam van het popgroepje van Marcel Van Thilt, Arbeid Adelt, veel weg heeft van Arbeit macht Frei van de Nationaalsocialisten? :oD
Diarree in de ontwikkelingslanden gaat men dit jaar bestrijden met de opbrengst van een collecte voor de organisatie Music for Life ? 

Latrines en waterputten graven, dat doen de mannen hier al eeuwen. Ginder zitten ze te wachten tot wij dat komen doen en blijven ze mordicus tegen het advies en voorbeeld van de blanken in hun eigen drinkwater scheiten en pissen. 
Hygiëne en netheid daar heeft men geen geld voor nodig,  alleen ijver, dat bewezen onze grootouders.
En daarnaast, het groeiend aantal mensen gaan helpen in een woestijn of bar gebied maakt uiteindelijk het probleem op termijn nog groter.
Is er iemand die nog niet doorheeft dat het ingezamelde geld in de eerste plaats moet dienen voor de handige campagnemakers, de welzijnswerkers en de bedrijven die hen tewerkstellen? (Die lui zijn bovendien de kampioenen in onbetaalde tewerkstelling want ze maken keer op keer misbruik van de vele vrijwilligers. Ach, 99% van die vrijwilligers wilt misschien links genaaid worden omdat ze de kosten van hun hobby's toch kunnen doorschuiven naar de belastingbetalers en het concurrentie-saldo van de ondernemingen.( zo dat laatste er nog is))
goedgelovige kneus die nu zijn vinger opsteekt staat wellicht volgende dagen op de Grote Markt in Antwerpen te applaudisseren en te springen voor valse populistische linkse nonsolidariteit die de wereld niet gaat verbeteren en de mensen niet zelfredzaam gaat maken, maar juist afhankelijk. Vergelijk het maar met de afhankelijkheid van de Walen van de PS, maar dan op grotere schaal.


Zouden  ze er al bij stilgestaan hebben dat de ongebreidelde groei van het mensDOM precies de oorzaak is van de problemen en nooit een oplossing.
Eigenlijk zouden wij en de volgende generaties blij moeten geweest zijn dat de bevolking hier begon af te nemen, ware het niet dat begrotingen van linkse politici er altijd vanuit gingen dat die bevolking moest groeien om hun problemen naar later door te schuiven. Daarom ook werd wat hier niet werd gekweekt voortdurend aangevuld met met wat elders werd gekweekt. De demografische globalisatie die alles ging oplossen.
 Wel, daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen, want het geld is OP. 
Ik heb nooit begrepen hoe de overheid begrotingen met tekorten, al was het maar 1% kon verkocht krijgen, en ik heb mij altijd verbaasd dat het volk dit slikte.Links heeft er een ideologie en verkwistonomie op nagehouden die de echte economie, de echte welvaart ondermijnde. Als jullie willen weten hoe het hier vergaat en wat er op ons afkomt, dan moeten jullie niet de "Hoera wij hebben een regering"-partijen aanhoren. Nee, naar de oppositie moet gehoord worden om te weten wat het politieke en adellijke establishment voor ons bedisseld hebben. Ik weet dat er sommigen misschien met tegenzin zullen aan beginnen maar luister en/of lees eens de zeer gefundeerde, gedocumenteerde toespraak van Gerolf Annemans, afgelopen woensdag in het Parlement. Bijna een uur lang weliswaar, maar dan zijn jullie tenminste echt op de hoogte (sommigen zijn dat natuurlijk al).  http://www.gerolfannemans.org/3/index.php?option=com_content&view=article&id=625:bedankt-cdav-en-gefeliciteerd-ps&catid=44:actueel,  de videobeelden  in de Kamer na 3 minuten start de toespraak :http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&leftmenu=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/streaming/archive/viewarchivemeeting.cfm?meeting=20111208-2 of de beelden van de VRT Villa Politica maar onnodig onderbroken door Carl De Vos die moet toegeven dat de inhoud zeer gefundeerd is.
Terug naar het politieke- en collecte-evenement "Het Glazen Huis" & Music for Life
Wanneer er straks op de bodem van de collectebus er nul Euro zal liggen, dan pas zal ik kunnen vaststellen dat men mijn boodschap in dit artikel begrepen heeft, en is er misschien, heel misschien nog hoop dat onze beschaving, welvaart en welzijn gered kunnen worden.


Vluchten?
Vluchten kan niet meer,
'k Zou niet weten hoe
'k Zou niet weten waar naartoe
Hoe ver moet ik gaan?
Nee vluchten kan niet meer!
Open jullie ogen voor zij ze sluiten!

1 opmerking:

lucky9 zei

Het liedje van Frans Halsema en Jenny Arean is vandaag van toepassing op elke individuele Vlaming.
Mijn analyse ter zake postte ik daarnet op de blog van Kartuiser.
Het rariteitenkabinet van Di Rupo is in de huidige monetaire en financiële omstandigheden inderdaad een brug te ver voor het onland.be