Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

07 maart 2010

De afstammelingen van despoten, roofridders en moordenaars zijn de koningen van vandaag

De overleden Nederlandse prins Bernhard was lid van de nazipartij NSDAP. Dat schrijft de Amsterdamse Annejet van der Zijl in haar proefschrift "Berhard". Een verborgen geschiedenis.
Vijf jaar lang deed van der Zijl onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse prins. Zo ontdekte ze dat de man een lidmaatschapskaart had van de Deutsche Studentenschaft, een nationaalsocialistische studentenvereniging.
Bernhard, die de vader is van de huidige koningin Beatrix, heeft altijd ontkend lid te zijn van de partij. "Ik ben nooit een nazi geweest" heeft hij altijd verklaard. http://www.vandaag.be/buitenland/29074_nederlandse-prins-bernhard-was-lid-van-nazipartij.html

De ontluistering
Als Bernhart een nazi was, dan is Beatrix dus een nazidochter, en Alexander een nazikleinzoon getrouwd met een dochter van een ex minister van een dictatoriaal Argentijns regime.. Wat zouden dan straks hun kinderen worden genoemd?
Zouden de Nederlanders ook maar niet beter een republiek kiezen in plaats van de afstammelingen van roofridders uit de middeleeuwen die het tot koning(in) hebben gebracht, en met veel pomp en circumstance een operettecircus en sprookjessentiment in stand houden met belastinggeld. Is een koningshuis niet vooral populair omwille van de kinderdroom, die vooral bij vrouwen voortleeft, om zelf ook een prinses te zijn en te trouwen met een prins, om daarna in de meest overdadige luxe zonder ooit nog een klap te moeten doen te regeren over ONDERdanen wiens knieën knikken als ze voor bijgaan, en wiens grootste hoop is opgemerkt te worden en de voeten van een hoogheid te mogen kussen.
Nog maar pas bleek dat de koning minstens 25 keer per jaar op vakantie vertrekt met de airbus van het leger; en vakantie, altijd vakantie, blijkt de meest nagestreefde toestand te zijn onder de mensen.
http://www.vandaag.be/binnenland/29004_koning-vloog-recordaantal-keren-prive.html

De schuld van Gebr Grimm of Hans Christian Andersen?
Door wie of in wiens opdracht werden sprookjes bedacht waar de edelenn nog steeds op teren? Hoeveel mensen zouden ooit hun kinderdroom willen verloochenen, afzweren dat sprookjes niet bestaan, zoals vertellen aan een kind dat sinterklaas en de kerstman niet bestaan?
Is het dan verkeerd als kind te geloven in allerhande superieure wezens? Nee, niet zolang iemand ze verteld dat ze niet echt bestaan.  En ja, sinterklaas, de de kerstman, de heks en de kabouters worden zo ooit ontmaskerd, alleen de koning, zijn kinderen, de paus en god niet. Die worden blijvend, en met allerlei drogredenen en van de pot gerukte fantasieën,voorgehouden echt te zijn.
Ooit al eens afgevraagd waarom monarchieën allemaal gelovigen zijn van god, en goede banden hebben met de paus of anderen religieuze hoogwaardiigheidsbekleders?
Omdat de ene oplichter de andere herkend en erkend, als een slecht kunstenaar die een andere slechte kunstenaar bejubeld en zo ook wederkerig bejubeld wordt. En de kijkers, de kopers trappen erin.

De ultieme droom 
Het enige trapje hoger dus, maar pure blasfemie, is dromen om god te zijn.
Wel, nu ik erover schrijf, dat zou me wel interesserde zie.
En waarom niet, vanaf nu noem ik mezelf allebei, en kroon mezelf tot god-koning.
Nee, dit is geen heiligschennis of majesteitsschennis, want hoe kan ik nu onrespectvol zijn tegenover wezens of hersenspinsels die eigenlijk niet bestaan, en dus helemaal niet superieur kunnen zijn. 
En wat de bijdrage van religie, kerk, adel en monarchie tot de democratie in de 21ste eeuw is?
Nul, absoluut overbodig, puur decadent en vernederend voor alle stervelingen, gelovigen als ongelovigen.

In alle nuchterheid
Ben ik tegen de monarchie? 
Ja natuurlijk, dat heeft iedereen wel door.
Maar ik ben niet tegen Paola en Albert en hun familie, zolang ze zich niet superieur gedragen en voelen, ze niet op mijn kap leven van vader op zoon ( of dochter ) en dus hun rechten, macht en aanzien niet groter zijn dan van alle andere bevlekt ontvangen en geboren kinderen.
Hun plaats is in de geschiedenisboeken, de verhaaltjes. Hun familie en voorouders mag hun trots zijn, voor zover er geen bloed aan hun handen kleeft waardoor ze zich dan plaatsvervangend horen te schamen.
Maar u zult me wel geloven wanneer ik zeg, dat dit laatste het geval zou zijn, het staat trouwens onloochenbaar in miljoenen boeken opgetekend, en wanneer ze alles moesten teruggeven waar bloed aan kleeft, dat onrechtmatig werd verkregen door intrige, diefstal, fraude, chantage en moorden, ze even arm zouden zijn als Jan Modaal.

Epiloog
Ik vraag me tenslotte af hoe zichzelf sociaal en democratisch noemende partijen, inclusief de PS, Spa en OVLD, dit alles gedogen en verdedigen. 
Er moet dus wat mee te verdienen zijn.  
Er is gelukkig één Vlaamse partij die openlijk voor een republiek is. Dat zijn de echte democraten.

Geen opmerkingen: