Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 maart 2010

Europees arrest bevestigt: geen verkiezingen zonder splitsing van B-H-V

GROOT NIEUWS !!!

BRUSSEL - HALLE - VILVOORDE MOET GESPLITST WORDEN!!!
Zonder splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde zijn geen grondwettige verkiezingen mogelijk. Een nieuw arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Dat schrijven de kranten van Concentra.

Het Grondwettelijk Hof zei al op 26 mei 2003 dat er uiterlijk tegen de komende verkiezingen een oplossing moest zijn voor Brussel-Halle-Vilvoorde. Tot nu toe dachten grondwetspecialisten, onder wie Johan Vande Lanotte (sp.a), dat er geen probleem was omdat het nieuwgekozen parlement na de verkiezingen zichzelf grondwettig verkozen kan verklaren.

Ziezo, Johan Vande Lanotte is helemaal geen grondwetspecialist, dat wisten we al lang, maar nu wordt het nog eens bevestigd.
En Jean Luc Dehaene hoeft niet meer verder te zoeken naar een onderhandelde oplossing, want die kan er niet komen, mag er niet komen. Dus heeft die zakkenvuller al die maanden een dik salaris ontvangen om niets te doen, om lucht te bakken.

Het is voorspelbaar dat er bij de franstalige politici grote commotie zal ontstaan, maar dat zijn we al gewoon, en Leterme heeft zelfs geen 5 minuten moed meer nodig, en kan dus verder leven als een mossel.

Tweede groot nieuws:

BHV-weigeraars worden vrijgesproken!!

di 16/03/2010 - 22:17 In Brussel heeft de rechter tien mensen vrijgesproken die principieel geen bijzitter wilden zijn bij de Europese verkiezingen.
De tien  kwamen niet opdagen omdat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst was. Volgens het Grondwettelijk Hof kan dat niet omdat in de rest van het land de kieskringen samenvallen met de provincies.

De rechter in Brussel wilde zich niet  uitspreken over de grondwettelijkheid van de Europese verkiezingen, maar meende dat de verdachten wel een geldige reden hadden om weg te blijven.

Geen opmerkingen: