Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

04 maart 2010

Vanaf nu: Verse organen te koop!

Nederlandse artsen willen donor voor dood al 'leegroven'

http://www.vandaag.be/wetenschap/28823_nederlandse-artsen-willen-donor-voor-dood-al-leegroven.html

Dat is nu precies een van de redenen waarom ik en mijn familie weigeren om als orgaandonor te dienen. Bovendien is dit inderdaad big business.

Mensen moeten eens leren de dood te accepteren.want moet het mensdom ten koste van alle andere leven blijven groeien, en moet alles en iedereen in leven gehouden worden met alle mogelijke middelen tegen elke kostprijs? Hoe ver zal men blijven gaan vraag ik me af, terwijl de wetgever achterop hinkt en nooit meer inhaalt.
Een aantal van deze kritische en pertinente vragen en stellingen omtrent de medische evolutie en technieken worden haast nooit besproken, zijn zelfs helemaal taboe.

Was het niet om uit te kijken naar het 'einde' dat de godsdiensten god en de hemel hadden uitgevonden?
Waarom twijfelen ze dan?

Langer leven is bovendien niet altijd een geschenk als het hoogbejaarde mensen wordt gevraagd in de geriatrische centra.

De mens die wilt ontsnappen aan de wetten van de natuur, de wet van de sterkste, de evolutie en soort zoekt soort, zal bedrogen uitkomen. De mens degenereert, verzwakt zodanig op termijn wanneer inteelt, voortplanting met erfelijke aandoeningen en afwijkingen plaatsvinden. Daarom zoeken intelligente gezonde sterke mensen partners met dezelfde kenmerken. Zij die dat niet zouden doen zijn toch dom?

Pech natuurlijk wanneer men niet tot die topcategorie behoort, maar daar kan men niets aan verhelpen.
En plastische chirurgie is maar facade waar mensen wel doorheen kijken hoor, behalve...de dommen natuurlijk.
Het oog en het hart hebben , gelukkig voor de specie 'mens', ook hersenen.

Geen opmerkingen: