Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

05 maart 2010

Vandaag Almere en Den Haag, morgen heel Nederland ...en Vlaanderen!

Onder de titel "Vandaag Almre en Den Haag, morgen heel Nederland"  op de internetkrant vandaag.be, kwamen de eerste felicitaties binnen voor Geert Wilders en de PVV. Totdat er een Nederlandse poco kwam vertellen wat voor een Nazi en rascist Geert Wulders wel was.
Jullie kennen mij, ik ga voor geen poco straatvechter uit de weg ( verbaal of schriftelijk dan, en het werd voor Huib al spoedig een verloren zaak.
Ik merk tot mijn vreugde dat Vlamingen alsmaar mondiger worden en de linkse poco multiculturalisten steeds vaker op steeds grondigere en mondigere manier ontmaskeren en hen van antwoord dienen.
Hier het minidebatje:

a.griffon
Gefeliciteerd Wilders en de PVV, maar helaas zal blijken dat meer dan 20% van de stemmen halen niet voldoende zal blijken om de dingen te veranderen. Daarvoor is meer dan 50% nodig, en ik twijfel of dat ooit nog wel mogelijk zal zijn.

Ook hier in vlaanderen haalde en haalt het Vlaams Belang zulke scores en kijk wat de 'democraten deden".
Ach, door hun traditioneel blind stemgedrag kiezen mensen zelf de wijze van hun ondergang. Misschien moeten we die niet meer tegenhouden, ons voorbereiden op de verwoestende orkaan.De enkelen die dat overleven kunnen dan van quasi nul starten. De 'bom' valt! De mens volgt de natuurwet, al is hij hier de oorzaak van zijn lot.
Misschien moeten we zoals Ivan de Verschrikkelijke dit lot een handje helpen met een kortere pijn, ons niet langer verzetten tegen 'de mensenrechten, de immigratie, de islamisering, de overbevolking, de vernietiging van het niet menselijke leven.

Gelovigen zullen zeggen: de dag van het laatste oordeel.
Alleen zij die verdienen te overleven zullen overleven.

Huib
Mag ik de feestvreugde even komen verstoren, beste reageerders? Wilders is een laffe, haatzaaiende racist. Een politieke opportunist en z'n partij wordt gefinancierd door Amerikaans-Israelisch uiterst rechts. Die partij is trouwens niet democratisch: het is 'n vzw met 1 lid: Wilders zelf. De kreet "vandaag Almere en Den Haag en morgen Nederland" komt zo uit het nazi-liederenboek: "...heute Deutschland, und morgen die ganze Welt!" Het PVV-voorstel voor "stadscommandos" lijkt ontleend aan de Sturm-Abteilung (SA) van Hitler.

Nu jullie weer :).

a.griffon
Zo Huib, jij bent hoogeplaatst om te weten door wie de PVV gefinancierd wordt? Geef eens wat bewijzen?

Waar je wellicht nog meer van weet is hoe jullie linkse clubjes worden gefinancuierd. Maar dat antwoord zal nog langer op zich laten wachten niet?
De 'kreet' van Wilders is er al een van de Romeinen, Atilla de Hun, mohammed en Napoleon.
Wat is jullie linkse hobbyclubje, dat zich niet tegengesproken wilt, zich democraat noemt maar zich niet zo gedraagt, zeker niet wanneer ze verliezen.

Huib, plannen jullie eerstdaags al wat relletjes in Almere en Den Haag? Vergeet dan niet jullie te verkleden met de Arafatsjaal voor het gezicht en de Che Guevarra T-shirt. Vergeet ook niet langs de kapper te gaan voor het bijna obligate rastakapsel. Zijn er ook genoeg paletten om een protestvuurtje te stoken? Misshien enkele m-cocktailtjes, schroevdraaiers en hamlers om autos te vandaliseren, genoeg stenen om de etalages in te gooien, en last but not least: genoeg jointjes of wat sterkers voor de afterparty.

Not only lozers, but bad lozers

Huib 
Dank u voor uw beleefde en beschaafde reacties op mijn vorige commentaar! Ik schrijf geregeld over Wilders op mijn blog. M'n stukken worden in Nederland, Duitsland en de VS geregeld overgenomen. Over Wilders' financiering bij voorbeeld:


a.griffon
Huib,het laat zich raden door wie jouw 'stukken' worden overgenomen. Ik heb jouw stuk ook al overgenomen missch maar dan om ermee te lachen of de draak te steken.Beleefd, beschaafd? Een greep uit jouw 'beleefde' reactie : Wilders is een laffe haatzaaiende racist...politieke oportunist, uiterst rechts ( niet als koosnaampje bedoeld), Wilders vergelijken met de nazi's, met de Sturmabteilung, en dan verbaasd geciviliseerd doen wanneer iemand je een trap tegen je b. geeft? Echt links poco zoals we ze kennen, geheel volgens het groenlinkse Indymedia boekje: "hoe pak ik rechts aan?"


Huib
@griffon: ik denk niet dat we het gauw eens worden. je hoeft niet te "raden" naar wie me overneemt: googelen is genoeg. Ik voel me trouwens prima in België: Het Vlaams Belang is veroordeeld voor minder dan wat Wilders zich aan racistische praat in Nederland veroorlooft. En terecht.
john
haha Huib helemaal door het mandje gevallen ! De waarheid komt steeds aan het licht ! Zo een afgang, gelukkig is daar nog Griffon om die huichelaars steeds van antwoord te kunnen dienen.


Vaquero
Is het Huib ontgaan dat de islam beweging hier in het westen gefinancierd wordt door Saudi-Arabië? Is Huib zich ook niet bewust van de verstikkende islam dictatuur in landen als Iran? Kan Huib de demografische ontwikkeling van de moslimgemeenschap in Europa niet inschatten, die over de jaren ook hier een islamitisch geleide dictatuur kan instellen? Is Huib zo wereldvreemd dat hij nog niet gehoord heeft van fundamentalisme? Misschien heeft de islam de kruistochten nog niet verteerd en zint ze op de vernietiging van Westerse democratie die stoelt op Christelijke waarden?
Ik maak me minder zorgen over een hoofddoekje, al staat het symbool voor de ongelijkheid van man en vrouw. Mijn zorg gaat uit naar het islam gedachtengoed dat zich sluipend installeert terwijl het zijn onschuld en vredelievendheid uitschreeuwt. Rechten opeist maar geen plichten nakomt. Op termijn vrees ik voor het einde van ons democratisch bestel.
Zij die de ontwikkeling en verspreiding van de islam zonder meer aanvaarden als een democratisch gebeuren doen me denken aan het orkestje op de Titanic ..... Ik heb mijn reddingsvest al bij de hand.


a.griffon
Er is veel dat Huib ontgaat. Als er dan toch partijen moeten verboden worden, dan de colaborateurs, de weg- met- ons- partijen, de bedriegers, de racisten tegen het eigen volk, de bezorgers van de neergangsstaat. de importeurs van criminaliteit en sociale fraude. Ik wil het die lui zo moeilijk maken dat ze hun matten oprollen en in een islamitisch prachtland gaan wonen. En Huub, als je je aangesproken voelt mag je dit reisgezelschap vergezellen, want zlfs na vijf carjackings, drie verkrachtingen en zeven messteken ben jij het type dat niet geleerd geraakt, nog minimaliseert en excuses zoekt.

Huib
@Griffon, @Hejafon, @vaquero, @John: Als jullie steeds hetzelfde blijven roepen en niet eens hebben gelezen, wat ik al sinds jaren over Wilders en kornuiten schrijf (zie link in een vorige reactie van mij), tja -dan houdt het op.


Ter info nog: Ik werk al dertig jaar in zgn stedelijke "achterstandswijken" in heel Europa. Ik ken de problemen vermoedelijk heel wat beter dan jullie. Ik ken ook oplossingen. Gezamenlijke oplossingen. Ethnic cleaning lost niets op!

a.griffon
Ha, jij bent één van die lui die her en der als 'straathoekwerker' al dertig jaar onze maatschappij heeft om zeep geholpen.
Iemand die de kansarmoede mee heeft geïmporteerd, en nooit heeft opgelost. Die kansarmoede heeft bestreden door positieve discriminatie, het uitdelen van dimploma's, 'valse' rijbewijzen en sociale woningen. Die vindt dat geïmporteerde kansarmen gewoon moeten krijgen waarvoor wij en onze voorouders hebben gestudeerd, gewerkt, gespaard en gestreden. Het wordt tijd dat je na dertig jaar knoeien en verkwisten opstapt, ja je ontslag krijgt.
Nee Huib mijn geld, en dat van familie en dierbaren wil ik door jou nooit laten herverdelen, door niemand zelfs.

Dat het stedelijke achterstandswijken werden is mede jouw schuld en dat van jouw kornuiten, en het wordt steeds erger omdat jullie die in stand houden. Al dertig jaar betalen 'wij' dus al jouw loon, en je hebt niets opgelost, alleen maar meer verziekt. Iemand met zo'n carriere en palmares hoort een depressie te krijgen, en alleen als voorbeeld te dienen voor hoe het nooit meer moet of mag.

Geen opmerkingen: