Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

28 maart 2010

De vrijspraak of een reis naar Pluto?

Omar Sellami ( een nieuwe belg met dubbele nationaliteit) gelooft dat zijn vrouw Karima behekst was en daarom verliefd was geworden op een andere man. Haar ouders hebben haar laten behandelen door een gebedsgenezer, maar ook dat hielp niet. Toen bleek dat ze ook met haar vriend geslapen had wurgde hij haar. Lap, als hij nu ook nog in de cel belandt zijn er ineens twee minder die ons kunnnen verrijken en onze later voor ons pensioen gaan zorgen. Ineens zullen we voor hem en zijn koters moeten afdokken. En in de kering kan dat tellen niet?
Strategisch een goede verdediging niet?. De dhimmies en poco's kunnen hem nu toch niet veroordelen. Hij handelde vanuit zijn moslimgeloof, want in de koran staat dat heksen en duivels bestaan. Er staat ook dat een man zijn vrouw zo mag straffen bij overspel, en er is nog de Vermassen strategie: hij moordde in een vlaag onweerstaanbare dang. In zijn voorbeeld-  prachtlanden worden alle dagen vrouwen verminkt of vermoord zelfs al op basis van vermoedens of na verkrachting.
Vanaf maandag komen er getuigen aan het woord die de rechter komen vertellen dat heksen en duivels  bestaan, en dat de exorsist machteloos stond, Omar geen andere keus had, zijn eer moest redden.

Volgens de sharia verdient hij de vrijspraak, en zelfs lof als voorbeeldige moslim.
De dhimmierechters zullen dat wel begrijpen, de beklaagde en de getuigen met respect en waardigheid behandelen en empathisch aanhoren . Waarom zijn ze anders rechter kunnen geworden? Daar hebben ze zelfs een examen moeten over afleggen.

Oh ja, er is ook nog een geflipte verpleger die dezer dagen terecht staat, en die beweert de opdracht van zijn overleden moeder te hebben gekregen om wat bejaarden te vermoorden. Ik vrees dat hij geen getuigen ter ontlasting zal vinden. Hij zal zich evenmin kunnen beroepen op een heilig boek of een exorsist, en dat is maar goed ook.
 
Die lui moeten gewoon ergens gedumpt worden, op Pluto of zo.

Geen opmerkingen: