Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 maart 2010

Subsidieslurper tracht nieuws te maken

Tom Cochez, die liever wat beroemder en meer geäpprecieert had willen zijn, zou op zijn niet vermeldenswaardige blog een 'geheime' crisisvergadering van het Vlaams Belang aankondigen.
Ten eerste er wordt altijd en veel vergaderd, over zeer uiteenlopende onderwerpen, en waarom niet, ook afspraken gemaakt over het goed en correct functionneren van iedereen met een mandaat, zonder te wachten tot de boel is verrot zoals je dat van elders wel kent hé Tom.
Bij het Vlaams Belang worden inzet, directheid, rechtlijnigheid en integriteit aanzien als een plicht door de leiders en mandatarissen zelf, en de kiezers weten en ervaren dat ook zo. Het zal te veel gevraagd zijn om de ijver en het werk van de Vlaams Belang fracties in alle parlementen eens na te gaan en te vergelijken,terwijl de stoelen van jouw lievelingen meestal leeg blijven of ingenomen worden door slapende of afwezige burgemeesters enzovoort ..
In de communistische partij zijn er geen vergaderingen beste Tom, daar zwaait één kameraad de volledige plak, en de anderen mogen voor de schijn unaniem komen goedkeuren. Ik kan wat voorbeelden geven maar dat heeft geen zin want voor jou is zoiets democratie.

Tom Cochez weet niets maar schrijft veel en meer over dingen waar hij niets van weet , zelfs geen verstand van heeft, noch verstand voor heeft. Een extreem links sujet dat van dit land mee de puinhoop heeft gemaakt die het nu is.
Een uitgerangeerd journalist die nog vol nostalgie en hardop droomt van mei '68, en die nu hoopt, met subsidies uiteraard, een overbodig en zielig links internetkrantje op te richten samen met even linkse deuren komende van Indymedia en Blokbuster.
Alleen in Cuba en Noord Korea vinden zulke lui nog werk, want een echte ondernemer is op zijn hoede voor zo'n figuren.

Geen opmerkingen: