Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

11 maart 2010

Mensen superieur?


Dit filmpje bewijst dat mensen de grootste beesten zijn , en dat deze zoomedewerkers absoluut niets van dieren kennen, eigenlijk nog te slecht zijn om de stal te mogen uitmesten.

Mensen plaatsten zich te lang als naar god's evenbeeld geschapen, superieur en respectloos boven elk ander leven. Als de bewakers niet inzien wat ze hier fout deden dan moeten ze meteen hun ontslag krijgen. Er staan denk ik genoeg geïnteresseerden te wachten om in de zzo te gaan werken.

Al horen dieren in hun eigen biotoop thuis, de zoo is als wetenschappelijk onderzoekscentrum en genenbank in deze dierbedreigende wereld zeer belangrijk en zou meer ondersteuning moeten krijgen dan van het dagjespubliek en enkele idealisten alleen.

Geen opmerkingen: