Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

31 maart 2010

'Haiku Herman'

Herman van Rompuy, ik noem hem geen president, gaat een 'dichtbundel' uitbrengen.
De bundel gaat de originele naam 'HAIKU' dragen.

Ik heb de haiku geschreven als inleiding voor zijn boek

Precies zoals het moet met 5-7-5 lettergrepen
De titel is : Who the hell are you?

A Belgian damp rag
Without a clerc's charisma
Can never clean well

Hij heeft het gepresteerd om in low profile zijn hele beroepsleven geen flikker uit te richten en het land achter telaten als de puinhoop waarin zelfbediening, normvervaging, leugens en nonbeleid weelderig kunnen tieren. Hij is het beste bewijs dat je niets moet gedaan hebben, niets moet kunnen om het dikstbetaaalde politieke baantje in Europa en zelfs de USA te bemachtigen. Behalve misschien goed voor zichzelf lullen en laten lullen.

Dat Herman geen macht heeft is duidelijk. Dweilen zijn niet in staat die uit te oefenen.
Rijst de vraag, wie heeft die echte macht dan wel? De Bilderbergers....?

Geen opmerkingen: