Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

17 oktober 2015

En laat nu net de Verenigde Staten, de EUSSR en ISIS Damascus willen vernietigen.


Geplaatst op Nageltjes op  door


Opzij! Opzij ! Opzij !
Zelfs zonder het lijstje weet hier iedereen met ervaring toch dat, volgens welk criterium ook, de universiteiten en het onderwijs in het algemeen, in de in de islamitische landen laag scoren.
Slechts op het gebied van creationisme en de koran scoren ze het hoogste.

Maar omdat politici vonden dat we net in die laatste disciplines tekort schoten, en onze economie in de toekomst daarvan afhangt, hebben ze onze kennispool aangevuld met honderdduizenden specialisten.
Als straks de hoogst gerangschikte universiteiten van Damascus/Syrië op plaats 4263 en 4404 vernietigd zijn, dan zal er nog meer plaats zijn voor koranscholen. En dat is toch de plaats waar alle kennis in 1 boek staat.
Als dat geen vooruitgang is!

David Manstra:”Volgens media en regering krijgen wij op dit ogenblik allemaal hoog opgeleide Astronauten, chirurgen, ingenieurs, architecten, etc. onze asielzoekers centra binnen stromen.
De Technische universiteit van Damascus staat als hoogste genoteerd op de plek van de beste universiteiten ter wereld…
En wel op plek 4263!!1!! De rest komt amper onder plek 10.000 of meer.”

Geen opmerkingen: