Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

14 oktober 2015

Rijden ‘sans papier’

Geplaatst op nageltjes.be op 14/10/2015 door a. griffon

15000 chauffeurs zonder rijbewijs op onze wegen, lezen we.Tel daarbij de ontelbare lui die hun vals buitenlands rijbewijs inruilden voor een belgisch, zonder zelfs onze taal te beheersen. Velen kochten in hun land wellicht hun rijbewijs, of dienden slechts te rijden op de weinige wegen die er in hun chaotische dorp waren zonder zich wat van een verkeersreglement te moeten aantrekken, en waar ze de politie wat in de hand stopten bij een ‘overtreding’.
In Brussel rijden er zelfs taxichauffeurs rond die de verkeersmededelingen niet kunnen lezen, laat staan ons verkeersreglement en wegcode hebben kunnen lezen en begrijpen.
In een land waar honderdduizenden zonder papieren mogen verblijven moet dit ons niet verbazen.


Nochtans werden de latten om een diploma of een bekwaamheidscertificat te behalen al behoorlijk laag gelegd om de integratie van vreemdelingen te ‘bevorderen’.
Hoeveel rijden er bovendien rond met valse nummerplaten, zonder verzekering, ……
Maar wat als u of uw familie morgen een ernstig ongeval met ze heeft?

Niet dat de voormelde problemen enkel te wijten zijn aan immigranten en geïmporteerde ongehoorzaamheid en crimineel gedrag, maar wel de hoofdoorzaak. Bovendien kan, of beter durft   niemand dit eens verder uitspitten en aanpakken. Het zou nochtans mogelijk zijn met alle nieuwe technische opsporingsmiddelen.
Misschien moet u bij een ongeval  met een ‘sans papier’ dan maar de overheid dagvaarden wegens bewust verzuim, in gevaar brengen van onze veiligheid enz… .

15.000 chauffeurs zonder rijbewijs op Belgische wegen

In België worden politiecontroles in het verkeer steeds vaker met chauffeurs zonder rijbewijs geconfronteerd. Dat heeft de krant Het Laatste Nieuws gemeld op basis van de statistieken van de Belgische politierechtbanken. Vastgesteld werd dat er vorig jaar 15.116 autobestuurders zich voor de politierechtbank dienden te verantwoorden omdat ze bij een controle niet in het bezit bleken van een geldig rijbewijs.
Dat betekende een stijging met 57 procent tegenover het jaar voordien. Volgens de politierechters zouden vooral jongeren steeds vaker illegaal achter het stuur van een auto plaats nemen omdat ze niet het geduld kunnen oefenen tot ze alle voorwaarden hebben voldaan om een rijbewijs te verkrijgen.
Volgens woordvoerders van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) moet het fenomeen echter wellicht meer worden toegeschreven aan een grotere frequentie en efficiëntie van de controles dan aan een negatieve evolutie in het verkeersgedrag van de bevolking. Er wordt tegelijkertijd opgemerkt dat de wet streng optreedt tegen chauffeurs die niet over een rijbewijs beschikken.
Er kunnen immers geldboetes tot 2.000 euro worden opgelegd, terwijl men ook het risico loopt om zijn rijbewijs voor het leven kwijt te raken. Ook dreigt een mogelijke gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar. In geval van recidivisme binnen de drie jaar kunnen de sancties mogelijk worden verdubbeld.
Vluchtmisdrijf
De politierechters zagen echter ook het aantal dossiers voor andere inbreuken gevoelig toenemen. Het voorbije jaar werden in totaal 293.887 personen door de politierechtbanken veroordeeld. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover het jaar voordien.
Onder meer bleek dat er 868 autobestuurders zich na een ongeval met gewonden voor een vluchtmisdrijf tegenover de rechter dienden te verantwoorden. Dat betekende een toename met 12,4 procent tegenover het jaar voordien. Bij ongevallen met louter stoffelijke schade werd een stijging met 21,4 procent tot 6.415 vluchtmisdrijven opgetekend.
Verder bleek dat 6.242 chauffeurs werden veroordeeld omdat ze in dronken toestand bij een ongeval met blikschade betrokken waren geraakt. Daarnaast moesten 2.393 bestuurders zich verantwoorden omdat ze bij een verkeersongeval met gewonden op dronkenschap waren betrapt. Die cijfers lieten respectievelijk een stijging met 11 procent en 0,2 procent optekenen.
Tenslotte werden tijdens controles ook 1.794 autobestuurders geverbaliseerd die wegens eerdere inbreuken hun rijbewijs tijdelijk of definitief waren kwijtgeraakt. Dat betekende een toename met 60 procent tegenover het jaar voordien.

Geen opmerkingen: