Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

22 oktober 2015

Aandacht voor 75% van uw inkomen.

Geplaatst op Nageltjes.be op 18/10/2015 door a. griffon

Het is geen populair tijdverdrijf de parlementaire toespraken in de parlementen te volgen. Maar hoe weet u dan waar iedereen voor staat? Wie goed genoeg is om in uw plaats meer dan 75% van uw inkomen uit te geven. Waar al het geld aan besteed wordt en waarom u weer nieuwe belastingen moet betalen? Hoe kritisch zijn de kiezers voor het beleid van de regering en de prestaties van elk regerings- en parlementslid?
Hoezeer is de burger echt begaan met de democratie, en vooral hoe zijn de parlements- en regeringsleden begaan met de democratie of met het eigen belang, dat haaks staat op het Vlaamse belang?
Vinden jullie het niet schrijnend dat de banken van het parlement nagenoeg leeg zijn wanneer de commentaren en kritieken op de regeringsverklaring volgen?

Is het niet nodig dat het volk wat moeite doet, 1 keer per jaar slechts, en minder dan een voetbalmatch of een zeepfilm lang, eens die belangrijke verklaringen en kritieken volgt?
Als politici ongegeneerd hun goesting doen, hun zakken vullen, er niets van bakken, de democratie uithollen, dan is het omdat het de kiezers niets kan schelen.

Ik wil daarom de 15 minuten durende toespraak van Barbara Pas naar aanleiding van de Regeringsverklaring eens voorstellen om te beluisteren/bekijken. Een schitterende tussenkomst bovendien. Eens wat anders dan brood en spelen, waarmee de regering hoopt dat u zich alleen mee bezig houdt. Graag wat aandacht dus voor meer dan 75% van uw inkomen, want anders mag u zich straks interesseren voor 85%.

Geen opmerkingen: