Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 oktober 2015

Scheisse !


Werden wir es schaffen?
Er zijn toch nog enkele integratieproblemen met de nieuwe hoog opgeleide krachten die onze maatschappij komen verrijken. Het Rode Kruis tracht hen dat even duidelijk te maken.
Zouden de meesten dan toch niet kunnen lezen?
Denken verhuurders van huizen en appartementen dat ze dat bij hun niet meer gaan doen?
Een verbod op Halal slachten in de badkamer, het niet mogen slaan van de vrouwen : zo ver gaat de opvoedende taak van het Rode Kruis niet. 

Geen opmerkingen: