Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

29 oktober 2015

Große Scheiße !


In de ruime omgeving van een groot asielzoekerscentrum in de buurt van München, urineren ze tegen de muren van huizen en schijten ze in de speeltuinen van kinderen. De zandbak is daarin hun geliefkoosde plaatsje. De kinderen worden er dus door de overheid en de ouders weggehouden. In grote groepen intimideren ze, vaak ook dronken, de inwoners, en terroriseren ze de buurt. De mensen zijn zeer bang, de vrouwen terecht al helemaal voor de vele hitsige mannen die hen lastig vallen . Ze weten dat dit nooit goed gaat aflopen? Het is wachten op de zoveelste verkrachtingszaak zoals van de poetsvrouw van een asielcentrum vorige week, die aangaf al meer dan een week het slachtoffer te zijn van massaverkrachting.

Geen opmerkingen: