Winston Churchil schreef :
'If you will not fight for the right when you can easily win without bloodshed; if you will not fight when your victory will be sure and not too costly; you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves.'

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste/het recht wanneer je makkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet kostelijk; dan kan je tot op het moment komen dat je toch zal moeten vechten met alle kansen tegen je, en er slechts een kleine kans op overleven bestaat. Het kan zelfs zover komen dat je zal moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op overwinning omdat het beter is te sterven en vergaan dan te leven als slaven."

21 oktober 2015

Nieuwe spaaractie bij Albert Heyn !

Geplaatst op Nageltjes.be op 18/10/2015 door a. griffon

Straks ook in België bij Albert Heyn en Delhaize?
Stuur alle zegeltjes, mocht u dat willen, naar de linkse mafketels en de tsjeefse goedmenschen. 
Bert Anciaux wil absoluut de grootste collectie.
Zo loopt hij al op het internet rond te bleiten om zegeltjes.

Na de hoge elektriciteitsfactuur, straks de hoge immigratiefactuur in onze maag gesplitst.

Want ja, dat gaat moeten betaald worden, ook door diegenen die amper rondkomen en ook door diegenen die geen immigranten wilden.

Geen opmerkingen: